Bürkert - Blisko Ciebie
Urząd /2
  • Biuro główne
  • Siedziba
  • Systemhaus
  • Dystrybutor
  • Urząd
  • Roślina
  • Centrum logistyczne
bürkert
 

Parametry chropowatości

Z profilu chropowatości powierzchni technicznych porównywalne wartości pomiaru wyznaczone przy pomocy profilografu.

Zgodnie z normą DIN 4768 rozdział 2.3 występuje:

 

Chropowatość średnia RA

Wartość średniej arytmetycznej odległości profilu chropowatości od średniej linii na odcinku pomiaru

 

Pojedyncza wysokość nierówności Zi

Odległość dwóch równoległych, które w pojedynczym odcinku pomiaru profilu chropowatości stykają się z najwyższym lub najniższym punktem, od linii środkowej.

 

Wyśrodkowana wysokość nierówności Rz

Średnia arytmetyczna pojedynczych wysokości nierówności dla pięciu graniczących ze sobą pojedynczych odcinków pomiaru.

 

Maksymalna wysokość nierówności Rmax

Największa z występujących pojedynczych wysokości nierówności w całym odcinku pomiaru.

Moja lista do porównania