Bürkert - Blisko Ciebie
Urząd /2
  • Biuro główne
   Burkert-Contromatic G.m.b.H Austria - Oddzial w Polsce
   Branch-Office of Austria
   Bernardynska street 14 a
   PL-02-904 Warszawa
   Telefon +48 22 840 60 10
   Telefaks +48 22 840 60 11
   e-mail ohrexreg@ohrexreg.cy
   Website http://www.buerkert.pl/
  • Biuro główne
   Burkert Austria GmbH
   Diefenbachgasse 1-3
   A-1150 Vienna
   Telefon +43 1 8941333
   Telefaks +43 1 894 1300
   e-mail vasb@ohrexreg.ng
   Website http://www.buerkert.at/
 • Biuro główne
 • Siedziba
 • Systemhaus
 • Dystrybutor
 • Urząd
 • Roślina
 • Centrum logistyczne
bürkert
 

Oprogramowanie komunikatora przepływu masowego

Oprogramowanie komunikacyjne - komunikator przepływu masowego

 • konfiguracja i parametryzacja urządzenia możliwa jest przy pomocy programu komputerowego - komunikatora przepływu masowego poprzez interfejs RS-232, na przykład konfiguracja wejść i wyjść binarnych, diod LED, wartości granicznych itd.
 • można konfigurować wyłączniki wartości granicznych (limity) dla wartości zadanej/rzeczywistej, wielkości nastawcze i zintegrowany licznik całkowity.
 • dynamikę urządzenia można odpowiednio dostosować.
 • można zdefiniować działanie urządzenia w sytuacji awaryjnej, np. osiągnięcie wartości bezpieczeństwa, całkowite otwarcie lub zamknięcie zaworu.
 • funkcja automatycznego strojenia: automatyczne dostosowanie regulatora do właściwości urządzenia.
 • można konfigurować nastawną funkcję blokującą przy osiąganiu wartości zadanej.
 • można założyć profil wartości zadanej, tzn. wprowadzić wartości wielkości zadanych z odpowiednimi interwałami czasowymi w pożądanej kolejności, które w przyszłości samoczynnie osiągnie urządzenie (np. po aktywacji wejścia binarnego).

Moja lista do porównania