Bürkert - Blisko Ciebie
Urząd /2
  • Biuro główne
   Burkert-Contromatic G.m.b.H Austria - Oddzial w Polsce
   Branch-Office of Austria
   Bernardynska street 14 a
   PL-02-904 Warszawa
   Telefon +48 22 840 60 10
   Telefaks +48 22 840 60 11
   e-mail ohrexreg@ohrexreg.cy
  • Biuro główne
   Burkert Austria GmbH
   Diefenbachgasse 1-3
   A-1150 Vienna
   Telefon +43 1 8941333
   Telefaks +43 1 894 1300
   e-mail vasb@ohrexreg.ng
 • Biuro główne
 • Siedziba
 • Systemhaus
 • Dystrybutor
 • Urząd
 • Roślina
 • Centrum logistyczne
bürkert
 

Obwód regulacji, zamknięty

Obwód regulacji, zamknięty

w: Set-point value or reference variable (required filling level)

x: Actual value or controlled variable (measured filling level)

xw: Control derivation (actual value - set-point value), also known as xd

y: Controller out put signal (control variable)

z1: Disturbance variable 1 (outflow from the tank)

z2: Disturbance variable 2 (evaporation of liquid from the tank)

Moja lista do porównania