Bürkert - Blisko Ciebie
Urząd /2
  • Biuro główne
   Burkert-Contromatic G.m.b.H Austria - Oddzial w Polsce
   Branch-Office of Austria
   Bernardynska street 14 a
   PL-02-904 Warszawa
   Telefon +48 22 840 60 10
   Telefaks +48 22 840 60 11
   e-mail ohrexreg@ohrexreg.cy
   Website http://www.buerkert.pl/
  • Biuro główne
   Burkert Austria GmbH
   Diefenbachgasse 1-3
   A-1150 Vienna
   Telefon +43 1 8941333
   Telefaks +43 1 894 1300
   e-mail vasb@ohrexreg.ng
   Website http://www.buerkert.at/
 • Biuro główne
 • Siedziba
 • Systemhaus
 • Dystrybutor
 • Urząd
 • Roślina
 • Centrum logistyczne
bürkert
 

Metody pomiaru, magnetyczno-indukcyjne

Principle of Full MID

Płynne, przewodzące medium masowe przepływa przez odcinek rurociągu z szybkością v, w którym nad 2 cewkami magnetycznymi M wytwarza się stałe pole magnetyczne B. 2 cewki magnetyczne M są naprzeciwko siebie rozmieszczone zewnątrz na rurze. Pole magnetyczne M i przepływ przewodzącego medium powoduje, że pomiędzy elektrodami E1 i E2 indukuje się napięcie zgodnie z prawem Faraday'a. Napięcie jest proporcjonalne do prędkości przepływu, a tym samym proporcjonalne do przepływu. Przetwornik pomiarowy wzmacnia sygnał i przekształca go w sygnał zunifikowany (np. 4 - 20 mA).

Moja lista do porównania