Bürkert - Blisko Ciebie
Urząd /2
  • Biuro główne
   Burkert-Contromatic G.m.b.H Austria - Oddzial w Polsce
   Branch-Office of Austria
   Bernardynska street 14 a
   PL-02-904 Warszawa
   Telefon +48 22 840 60 10
   Telefaks +48 22 840 60 11
   e-mail ohrexreg@ohrexreg.cy
  • Biuro główne
   Burkert Austria GmbH
   Diefenbachgasse 1-3
   A-1150 Vienna
   Telefon +43 1 8941333
   Telefaks +43 1 894 1300
   e-mail vasb@ohrexreg.ng
 • Biuro główne
 • Siedziba
 • Systemhaus
 • Dystrybutor
 • Urząd
 • Roślina
 • Centrum logistyczne
bürkert
 

Kondycjonowanie przepływu

Czujnik ten pracuje jako anemometr gorącej warstwy w tak zwanym trybie CTA (Constant Temperature Anemometer).

Bezpośrednio w strumieniu medium umieszczone są dwa oporniki z precyzyjnie ustalonymi współczynnikami temperaturowymi oraz trzy oporniki znajdujące się poza strumieniem połączone w układzie mostka. Pierwszy opornik w strumieniu medium (RT) mierzy temperaturę płynu, drugi opornik niskoomowy (RS) jest stale podgrzewany na tyle, aby miał stałą, zadaną nadwyżkę temperatury w stosunku do temperatury płynu. Wymagany prąd grzejny stanowi miarę odprowadzenia ciepła przez przepływający gaz i przedstawia pierwotną wielkość mierzoną.

Schemat funkcjonalny czujnika inline

Moja lista do porównania