Bürkert - Blisko Ciebie
Urząd /2
  • Biuro główne
  • Siedziba
  • Systemhaus
  • Dystrybutor
  • Urząd
  • Roślina
  • Centrum logistyczne
bürkert
 

Elektropolerowanie

Podczas elektropolerowania następuje usunięcie materiału z powierzchni przedmiotu podłączonego do anody pod działaniem elektrolitu specyficznego dla materiału i zewnętrznego źródła prądu stałego.

Materiał rozpuszczany jest przez elektrolit, przy czym obróbka ubytkowa następuje całkowicie bez naprężeń i w warunkach wygładzania powierzchni. Wygładzanie przez elektropolerowanie rozpoczyna się w przeciwieństwie do metod mechanicznych w zakresie mikro i w miarę trwania obróbki obejmuje także większe struktury, które zostaną zaokrąglone i wygładzone na powierzchni. Podczas elektropolerowania działają jednocześnie dwa różne mechanizmu, które z jednej strony powodują wygładzenie powierzchni w zakresie mikro, a z drugiej strony prowadzą do dokładnego zaokrąglenia w zakresie makro.

Moja lista do porównania