Bürkert - Blisko Ciebie
Urząd /2
  • Biuro główne
   Burkert-Contromatic G.m.b.H Austria - Oddzial w Polsce
   Branch-Office of Austria
   Bernardynska street 14 a
   PL-02-904 Warszawa
   Telefon +48 22 840 60 10
   Telefaks +48 22 840 60 11
   e-mail ohrexreg@ohrexreg.cy
  • Biuro główne
   Burkert Austria GmbH
   Diefenbachgasse 1-3
   A-1150 Vienna
   Telefon +43 1 8941333
   Telefaks +43 1 894 1300
   e-mail vasb@ohrexreg.ng
 • Biuro główne
 • Siedziba
 • Systemhaus
 • Dystrybutor
 • Urząd
 • Roślina
 • Centrum logistyczne
bürkert
 

Czas włączenia

Czas włączenia (ED) oznacza czas pomiędzy włączeniem i wyłączeniem prądu wzbudnika systemu magnetycznego.

Suma czasu włączenia i bezprądowej przerwy tworzy czas cyklu. Pod pojęciem względnego czasu włączenia (%) rozumie się stosunek czasu włączenia do czasu cyklu w procentach:

ED względny = (czas włączenia/czas cyklu) x 100 [%].

Pod pojęciem pracy ciągłej (DB) rozumie się sposób pracy, w którym czas włączenia trwa tak długo, aż osiągnięta zostanie praktycznie temperatura ustalona przez podgrzanie magnesu (100% ED).

Moja lista do porównania