Bürkert - Blisko Ciebie
Urząd /2
  • Biuro główne
   Burkert-Contromatic G.m.b.H Austria - Oddzial w Polsce
   Branch-Office of Austria
   Bernardynska street 14 a
   PL-02-904 Warszawa
   Telefon +48 22 840 60 10
   Telefaks +48 22 840 60 11
   e-mail ohrexreg@ohrexreg.cy
   Website http://www.buerkert.pl/
  • Biuro główne
   Burkert Austria GmbH
   Diefenbachgasse 1-3
   A-1150 Vienna
   Telefon +43 1 8941333
   Telefaks +43 1 894 1300
   e-mail vasb@ohrexreg.ng
   Website http://www.buerkert.at/
 • Biuro główne
 • Siedziba
 • Systemhaus
 • Dystrybutor
 • Urząd
 • Roślina
 • Centrum logistyczne
bürkert
 

Chromatografia cieczowa

Pod pojęciem chromatografii cieczowej rozumie się metody fizyczne, w których następuje rozdzielenie substancji poprzez rozdzielenie pomiędzy fazą spokojną (stacjonarną) i ruchomą (mobilną).

HPLC (high performance liquid chromatography) jest to metoda rozdzielenia, w której płynna próbka transportowana jest pod wysokim ciśnieniem przez fazę stacjonarną. Zależnie od sposobu oddziaływania pomiędzy fazami i próbką rozróżnia się chromatografię adsorpcyjną, rozdzielczą, na zasadzie wymiany jonowej, filtracyjną i według powinowactwa. W metodzie HPLC znajduje głównie zastosowanie chromatografia adsorpcyjna i rozdzielcza. W metodzie HPLC wykorzystuje się cząstki rozdzielcze o ziarnach wielkości kliku µm; osiąga się tutaj wysokie stopnie rozdzielcze, ale jednocześnie wymagane jest przezwyciężenie dużego przeciwciśnienia podczas transportu fazy mobilnej przez cienką kolumnę (o średnicy kilku mm). Wszystkie części muszą być możliwie wzajemnie połączone bez objętości martwej i stabilne ciśnieniowo (do 300 bar).

Moja lista do porównania