Bürkert - Blisko Ciebie
Urząd /2
  • Biuro główne
   Burkert-Contromatic G.m.b.H Austria - Oddzial w Polsce
   Branch-Office of Austria
   Bernardynska street 14 a
   PL-02-904 Warszawa
   Telefon +48 22 840 60 10
   Telefaks +48 22 840 60 11
   e-mail ohrexreg@ohrexreg.cy
   Website http://www.buerkert.pl/
  • Biuro główne
   Burkert Austria GmbH
   Diefenbachgasse 1-3
   A-1150 Vienna
   Telefon +43 1 8941333
   Telefaks +43 1 894 1300
   e-mail vasb@ohrexreg.ng
   Website http://www.buerkert.at/
 • Biuro główne
 • Siedziba
 • Systemhaus
 • Dystrybutor
 • Urząd
 • Roślina
 • Centrum logistyczne
bürkert
 

Cewki magnetyczne dla prądu zmiennego

Zasada działania elektromagnesu prądu zmiennego

W przypadku cewek prądu zmiennego prąd wyznacza się nie tylko na podstawie oporności czynnej uzwojeń, ale również oporności indukcyjnej (biernej). Na oporność indukcyjną znaczny wpływ ma położenie rdzenia magnetycznego. Jeśli rdzeń magnetyczny opadł, oporność indukcyjna jest mniejsza i prąd cewki jest większy. W fazie przyciągania prąd jest znacznie większy niż prąd cewki w fazie trzymania. W przypadku takiej samej wartości napięcia oporność cewki jest znacznie mniejsza w porównaniu z opornością cewki prądu stałego. Dlatego cewka zasilana napięciem zmiennym nigdy nie powinna pracować bez rdzenia magnetycznego, w przeciwnym wypadku istnieje niebezpieczeństwo, że cewka przegrzeje się i przepali po kilku minutach.

Moja lista do porównania