Udostępnij pocztą e-mail
Nie wszystkie niezbędne pola zostały wypełnione
wyślij e-mail
bürkert
 

Obwód regulacji, zamknięty

Obwód regulacji, zamknięty

w: Set-point value or reference variable (required filling level)

x: Actual value or controlled variable (measured filling level)

xw: Control derivation (actual value - set-point value), also known as xd

y: Controller out put signal (control variable)

z1: Disturbance variable 1 (outflow from the tank)

z2: Disturbance variable 2 (evaporation of liquid from the tank)

Moja lista do porównania