Udostępnij pocztą e-mail
Nie wszystkie niezbędne pola zostały wypełnione
wyślij e-mail
Bürkert - Blisko Ciebie
Urząd /4
 • Biuro główne
 • Siedziba
 • Systemhaus
 • Dystrybutor
 • Urząd
 • Roślina
 • Centrum logistyczne
bürkert
 

Zaopatrzenie

Sukces firmy Bürkert, wiodącego na świecie przedsiębiorstwa w branży pomiarów, sterowania i regulacji, zależy znacząco od naszych dostawców.

Drukuj
Mann und zwei Frauen sitzen am Verhandlungstisch

Firma Bürkert dąży do długotrwałej i partnerskiej współpracy z wybranymi dostawcami. W zakresie jakości, logistyki i struktury kosztów zaliczają się oni do czołówki światowej. Tendencje prowadzą od dostawców regionalnych do globalnych, od dostawców części do dostawców systemów oraz od dostawców do partnerów w projektowaniu. Nasze konkretne wymagania wobec dostawców koncentrują się między innymi na:

 • Dążeniu do produktów niewadliwych
 • Elastyczności
 • Krótkich terminach dostaw
 • Zapotrzebowaniu rocznym od 1 do 1 000 000 sztuk
 • Zaopatrzeniu na bazie umów ramowych
 • Otwarciu na koncepcje logistyczne, jak na przykład na system Kanban
 • Możliwości dostaw do naszych zakładów w Niemczech i we Francji, w razie potrzeby także do innych miejsc poza Europą
 • Aktywnej współpracy w opracowaniu projektów i gotowość do pójścia nową, innowacyjną drogą
 • Konkurencyjnych cenach, które podlegają ciągłej optymalizacji
 • Certyfikacji zgodnie z DIN EN ISO 9001 lub IATF 16949
 • Przede wszystkim certyfikacia zgodnie z ISO 14001 lub podobnymi normami.
 • Przede wszystkim certyfikacji zgodnie z OHSAS BS 18001 lub podobnymi normami.
 • Gotowości do ponoszenia odpowiedzialności socjalnej (corporate social responsibility)
 • Spełnieniu wymagań ustawowych i urzędowych (na przykład RoHS & REACH)

Jeśli uważają Panstwo, że mogą spełnić te wymagania stawiane dostawcom, prosimy wypełnić nasz formularz informacyjny dla dostawców. Następnie prosimy odesłać formularz z dołączonymi materiałami w postaci prospektów ze swojego zakładu na następujący adres e-mail: beschaffung@burkert.com

application/msword

Supplier Self-Assessment

Dokumenty do pobrania

Poniżej zamieszczone są dalsze informacje dotyczące różnych grup materiałowych lub zespołów ds zakupów w firmie Bürkert.

Inne linki:

 • Tworzywa sztuczne i elastomery:
 • Metale i obróbka metali:
 • Komponenty elektroniczne i podzespoły oraz płytki drukowane:

Materiały dotyczące kosztów ogólnych, opakowań, dóbr inwestycyjnych itd.:

Verschiedene Gegenstände aus Kunststoff auf weißem Hintergrund

Tworzywa sztuczne i elastomery

Ogólne wymagania stawiane częściom z tworzyw sztucznych i elastomerów, jak wypraski i granulaty z tworzywa sztucznego, kształtki gumowe i więcej.

Dalsze informacje
Verschiedene Metallgegenstände, wie z.B. Flansche, Spulen,.. auf weißem Hintergrund

Metale i obróbka metali

Wymagania stawiane dostawcom w zakresie metali i obróbki metali, jak części frezowane, odlewy, sprężyny, części wytłaczane i więcej.

Dalsze informacje
Verschiedene elektronische Platinen auf weißem Hintergrund

Komponenty elektroniczne i podzespoły oraz płytki drukowane

Firma Bürkert stale poszukuje długoteminowej i partnerskiej współpracy z dostawcami komponentów elektronicznych, jak czujniki, kable i łączniki wtykowe orz podzespołów i płytek drukowanych.

Dalsze informacje
Tasse, Blöcke, Kugelschreiber und weitere Materialien auf weißem Hintergrund

Materiały zaliczane do kosztów ogólnych, opakowania, dobra inwestycyjne itd.

Wymagania stawiane dostawcom w zakresie materiałów zaliczanych do kosztów ogólnych, opakowań i dóbr inwestycyjnych.

Dalsze informacje

Moja lista do porównania