Bürkert - Blisko Ciebie
Urząd /2
  • Biuro główne
   Burkert-Contromatic G.m.b.H Austria - Oddzial w Polsce
   Branch-Office of Austria
   Bernardynska street 14 a
   PL-02-904 Warszawa
   Telefon +48 22 840 60 10
   Telefaks +48 22 840 60 11
   e-mail ohrexreg@ohrexreg.cy
  • Biuro główne
   Burkert Austria GmbH
   Diefenbachgasse 1-3
   A-1150 Vienna
   Telefon +43 1 8941333
   Telefaks +43 1 894 1300
   e-mail vasb@ohrexreg.ng
 • Biuro główne
 • Siedziba
 • Systemhaus
 • Dystrybutor
 • Urząd
 • Roślina
 • Centrum logistyczne
bürkert
 

Innovations-Center firmy Bürkert

Innovations-Center firmy Bürkert posiada długofalową bazę technologiczną

Obok dotychczasowych stanowisk do badań i rozwoju firma Bürkert prowadzi także w mieście uniwersyteckim Karlsruhe centrum badań i rozwoju od października 2012. Nowo pozyskane stanowisko innowacyjne poświęca się następującym trzem zagadnieniom:

Wzmocnienie prac nad produktami

W ramach tego przedmiotu zainteresowania pracownicy z zakresu rozwoju elektroniki i oprogramowania, konstrukcji i kierowania projektami pracują ręka w rękę z zespołem badawczo-rozwojowym techniki procesowej. Zadaniem Innovations-Center jest opracowanie odpowiednich napędów i sterowania.

Centralna symulacja

Specjaliści w zakresie symulacji płynów i struktur oferują, dzięki swojej wiedzy technologicznej i odpowiedniemu wyposażeniu wydajnego sprzętu obliczeniowego i oprogramowania symulacyjnego, wsparcie dla wszystkich zespołów badawczo-rozwojowych. Ponadto ten segment Innovations-Center wspiera obiekty Systemhaus oraz Engineering & Consulting (E&C).

Prace badawczo-rozwojowe

Projekty badawcze w zakresie materiałów, aktoryki i optyki wzmacniają długofalową bazę technologiczną firmy Bürkert. Oprócz tego dzięki kooperacji z placówkami badawczymi powstaje transfer wiedzy.

Moja lista do porównania