Udostępnij pocztą e-mail
Nie wszystkie niezbędne pola zostały wypełnione
wyślij e-mail
Bürkert - Blisko Ciebie
Urząd /4
  • Biuro główne
  • Siedziba
  • Systemhaus
  • Dystrybutor
  • Urząd
  • Roślina
  • Centrum logistyczne
bürkert
 

Innovations-Center firmy Bürkert

Innovations-Center firmy Bürkert posiada długofalową bazę technologiczną

Obok dotychczasowych stanowisk do badań i rozwoju firma Bürkert prowadzi także w mieście uniwersyteckim Karlsruhe centrum badań i rozwoju od października 2012. Nowo pozyskane stanowisko innowacyjne poświęca się następującym trzem zagadnieniom:

Wzmocnienie prac nad produktami

W ramach tego przedmiotu zainteresowania pracownicy z zakresu rozwoju elektroniki i oprogramowania, konstrukcji i kierowania projektami pracują ręka w rękę z zespołem badawczo-rozwojowym techniki procesowej. Zadaniem Innovations-Center jest opracowanie odpowiednich napędów i sterowania.

Centralna symulacja

Specjaliści w zakresie symulacji płynów i struktur oferują, dzięki swojej wiedzy technologicznej i odpowiedniemu wyposażeniu wydajnego sprzętu obliczeniowego i oprogramowania symulacyjnego, wsparcie dla wszystkich zespołów badawczo-rozwojowych. Ponadto ten segment Innovations-Center wspiera obiekty Systemhaus oraz Engineering & Consulting (E&C).

Prace badawczo-rozwojowe

Projekty badawcze w zakresie materiałów, aktoryki i optyki wzmacniają długofalową bazę technologiczną firmy Bürkert. Oprócz tego dzięki kooperacji z placówkami badawczymi powstaje transfer wiedzy.

Moja lista do porównania