Bürkert - Blisko Ciebie
Urząd /2
  • Biuro główne
   Burkert-Contromatic G.m.b.H Austria - Oddzial w Polsce
   Branch-Office of Austria
   Bernardynska street 14 a
   PL-02-904 Warszawa
   Telefon +48 22 840 60 10
   Telefaks +48 22 840 60 11
   e-mail ohrexreg@ohrexreg.cy
   Website http://www.buerkert.pl/
  • Biuro główne
   Burkert Austria GmbH
   Diefenbachgasse 1-3
   A-1150 Vienna
   Telefon +43 1 8941333
   Telefaks +43 1 894 1300
   e-mail vasb@ohrexreg.ng
   Website http://www.buerkert.at/
 • Biuro główne
 • Siedziba
 • Systemhaus
 • Dystrybutor
 • Urząd
 • Roślina
 • Centrum logistyczne
bürkert
 

Samooczyszczający się system analizy

Bürkert przedstawia automatyczny moduł czyszczący dla systemu analizy online. System analizy online typ 8905 marki Bürkert stanowi wsparcie wszystkich przedsiębiorstw związanych z zaopatrzeniem w wodę w zakresie spełniania norm i monitorowania najważniejszych parametrów wody. Oczyszczalnia podczas codziennej pracy dysponuje przejrzystymi wynikami pomiaru, co może przez optymalizację poszczególnych odcinków oczyszczania przyczynić się do ekonomicznej i bezpiecznej produkcji wody pitnej. Teraz urządzenie do analizy może być czyszczone automatycznie.

Czujniki Systemu Analizy Online typ 8905 marki Bürkert mogą zostać zanieczyszczone przez badane próbki wody. Dzieje się w przypadku odkładania się kamienia, żelaza oraz namnażania glonów. Może to prowadzić przykładowo do zakłócenia wyników pomiaru zmętnienia badanej wody. Aby zagwarantować stale dobry pomiar, czujniki powinny być, zależnie od jakości próbki wody, czyszczone w równych odstępach czasowych. W tym celu Bürkert opracował moduł czyszczący typ MZ20, który może być przyłączony do systemu pomiarowego, aby regulować funkcje czyszczenia.

Czyszczenie przebiega zwykle zgodnie z nastawieniami czasowymi modułu sterującego. Urządzenie może być dowolnie programowane, aby czyszczenie było uruchamiane wtedy, gdy zachodzą wybrane przesłanki. Na podstawie zmian wartości pomiaru system sprawdza wynik oczyszczania i w razie potrzeby uruchamia proces ponownie. Jako środek czyszczący używane są popularne na rynku płyny, które dozowane są do systemu ze zbiornika zapasowego. Wszystkie istotne funkcje, jak odłączenie dopływu badanej wody, regulowanie oczyszczania i sygnalizowanie stanu, opierają się na systemie komunikacji bus i CANopen, co pozwala na samoczynność i pełną automatyzację systemu oczyszczania.  

Moja lista do porównania