Bürkert - Blisko Ciebie
Urząd /2
  • Biuro główne
   Burkert-Contromatic G.m.b.H Austria - Oddzial w Polsce
   Branch-Office of Austria
   Bernardynska street 14 a
   PL-02-904 Warszawa
   Telefon +48 22 840 60 10
   Telefaks +48 22 840 60 11
   e-mail ohrexreg@ohrexreg.cy
  • Biuro główne
   Burkert Austria GmbH
   Diefenbachgasse 1-3
   A-1150 Vienna
   Telefon +43 1 8941333
   Telefaks +43 1 894 1300
   e-mail vasb@ohrexreg.ng
 • Biuro główne
 • Siedziba
 • Systemhaus
 • Dystrybutor
 • Urząd
 • Roślina
 • Centrum logistyczne
bürkert
We make ideas flow.
We make ideas flow.

Precyzyjny monitoring dezynfekcji wody pitnej

System Analizy Online firmy Bürkert może teraz określić również poziom dwutlenku chloru

Bürkert rozwinął projekt kostki czujnikowej Sensor Cube typ MS02 dla Systemu Analizy Online typ 8905. Można teraz do wyboru określić poziom wolnego aktywnego chloru albo dwutlenku chloru. System Analizy Online służy automatycznemu monitorowaniu najważniejszych parametrów analizy w procesie przygotowania wody pitnej.

System Analizy Online typu 8905 firmy Bürkert jest modułowym systemem służącym w pełni automatycznemu monitorowaniu wszystkich ważnych parametrów wody dzięki jednej jedynej platformie. Wersja bazowa zawiera kostki czujnikowe Sensor Cubes do pięciu wartości pomiaru: pH, potencjału Redox (ORP), przewodności, chloru i zmętnienia. Możliwości zastosowania Systemu Analizy Online rozszerzają się o kolejną wartość pomiaru dzięki określaniu zawartości dwutlenku chloru. Dwutlenek chloru jest dodawany do wody pitnej i procesowej w procesie dezynfekcji. Dzięki czujnikowi dwutlenku chloru może być w sposób ciągły monitorowana i dokumentowana jego koncentracja, a tym samym skuteczność wyjaławiania wody.

Istnieje możliwość użycia czujnika typu MS02 do pomiaru wolnego aktywnego chloru. Nowa wersja czujnika pozwala na stosowanie jej do jednej z tych substancji. Kostka czujnikowa Sensor Cube do dwutlenku chloru zawiera przykrytą membraną amperometryczną komórkę pomiarową, bazującą na technologii MEMS (Mikro- Elektro- Mechaniczne Systemy). Czujnik może być wykorzystany wszędzie tam, gdzie stosowane są środki dezynfekcyjne lub utleniające w procesie przygotowania wody.

Kompaktowy czujnik dwutlenku chloru może być zakładany na fluidyczną płytę bazową w Systemie Analizy Online za pomocą ręcznego uchwytu bez przerywania pracy układu. Prowadzi on pomiar próby wody wraz z automatycznymi obliczeniami i przekazuje wyniki zawartości dwutlenku chloru do Platformy EDIP (Efficient Device Integration Plattform), która służy do inteligentnego osieciowania wszystkich elektrycznych urządzeń nowej generacji marki Bürkert.

Moja lista do porównania