Bürkert - Blisko Ciebie
Urząd /2
  • Biuro główne
   Burkert-Contromatic G.m.b.H Austria - Oddzial w Polsce
   Branch-Office of Austria
   Bernardynska street 14 a
   PL-02-904 Warszawa
   Telefon +48 22 840 60 10
   Telefaks +48 22 840 60 11
   e-mail ohrexreg@ohrexreg.cy
  • Biuro główne
   Burkert Austria GmbH
   Diefenbachgasse 1-3
   A-1150 Vienna
   Telefon +43 1 8941333
   Telefaks +43 1 894 1300
   e-mail vasb@ohrexreg.ng
 • Biuro główne
 • Siedziba
 • Systemhaus
 • Dystrybutor
 • Urząd
 • Roślina
 • Centrum logistyczne
bürkert
We make ideas flow.
We make ideas flow.

Pomiar zmętniania według EPA

System analizy online typ 8905 marki Bürkert jest modułowym systemem do monitorowania wszystkich najważniejszych parametrów wody na jednej platformie. W wersji podstawowej jest pięć parametrów przewidzianych dla samodzielnego czujnika typu Cube: wartość pH, potencjał Redox (ORP), przewodnictwo, wolny chlor i zmętnienie. Pomiar zmętnienia będzie teraz również oferowany zgodnie z amerykańską normą EPA.

Czujnik Cube MS05 do pomiaru zmętnienia jest dedykowany dla Fluidik-Backplane w Systemie Analizy Online typ 8905. Nieprzerwana analiza zmętnienia w wodzie polega na ustaleniu ilości niechcianych nie rozpuszczonych materiałów. Pomiar może np. pokazać oddziaływanie filtra i umożliwić tym samym optymalizację stopnia filtracji w ramach testów integracji. Prowadzi to w sprzyjających okolicznościach do oszczędności wody i energii. Optyczny pomiar zmętnienia odpowiada normie DIN EN ISO 7027, gdzie użyta jest podczerwona wiązka światła o długości fali 860 nm. Za źródło światła służy dioda laserowa. Jeden detektor kieruje wiązkę światła pod kątem 90°, a drugi mierzy ilość światła, jaka się przedostanie przez próbę.

Dwie metody pomiaru zmętnienia

Podobną metodę stosuje amerykańska Environmental Protection Agency (Epa), jednak w tym wypadku zalecane jest stosowanie szerokiej wiązki światła białego. Specjalnie na rynek amerykański Bürkert oferuje teraz czujnik Cube MS05 działający wg metody EPA, wyposażony w optyczny czujnik 180.1, którego działanie jest zgodne z wytycznymi EPA. Zakres pomiaru czujnika wynosi 0 do 40 FNU, ewentualnie NTU przy rozpuszczalności od ± 0,05 FNU (NTU). W obu wersjach czujników można wymienić kostkę (Cube) podczas działania urządzenia, zużycie próbki wody do pomiaru jest minimalne. Również obie wersje są przystosowane do aplikacji z innymi czujnikami i systemami büS marki Bürkert.

Moja lista do porównania