Bürkert - Blisko Ciebie
Urząd /2
  • Biuro główne
   Burkert-Contromatic G.m.b.H Austria - Oddzial w Polsce
   Branch-Office of Austria
   Bernardynska street 14 a
   PL-02-904 Warszawa
   Telefon +48 22 840 60 10
   Telefaks +48 22 840 60 11
   e-mail ohrexreg@ohrexreg.cy
   Website http://www.buerkert.pl/
  • Biuro główne
   Burkert Austria GmbH
   Diefenbachgasse 1-3
   A-1150 Vienna
   Telefon +43 1 8941333
   Telefaks +43 1 894 1300
   e-mail vasb@ohrexreg.ng
   Website http://www.buerkert.at/
 • Biuro główne
 • Siedziba
 • Systemhaus
 • Dystrybutor
 • Urząd
 • Roślina
 • Centrum logistyczne
bürkert
 

Pomiar zmętniania według EPA

System analizy online typ 8905 marki Bürkert jest modułowym systemem do monitorowania wszystkich najważniejszych parametrów wody na jednej platformie. W wersji podstawowej jest pięć parametrów przewidzianych dla samodzielnego czujnika typu Cube: wartość pH, potencjał Redox (ORP), przewodnictwo, wolny chlor i zmętnienie. Pomiar zmętnienia będzie teraz również oferowany zgodnie z amerykańską normą EPA.

Czujnik Cube MS05 do pomiaru zmętnienia jest dedykowany dla Fluidik-Backplane w Systemie Analizy Online typ 8905. Nieprzerwana analiza zmętnienia w wodzie polega na ustaleniu ilości niechcianych nie rozpuszczonych materiałów. Pomiar może np. pokazać oddziaływanie filtra i umożliwić tym samym optymalizację stopnia filtracji w ramach testów integracji. Prowadzi to w sprzyjających okolicznościach do oszczędności wody i energii. Optyczny pomiar zmętnienia odpowiada normie DIN EN ISO 7027, gdzie użyta jest podczerwona wiązka światła o długości fali 860 nm. Za źródło światła służy dioda laserowa. Jeden detektor kieruje wiązkę światła pod kątem 90°, a drugi mierzy ilość światła, jaka się przedostanie przez próbę.

Dwie metody pomiaru zmętnienia

Podobną metodę stosuje amerykańska Environmental Protection Agency (Epa), jednak w tym wypadku zalecane jest stosowanie szerokiej wiązki światła białego. Specjalnie na rynek amerykański Bürkert oferuje teraz czujnik Cube MS05 działający wg metody EPA, wyposażony w optyczny czujnik 180.1, którego działanie jest zgodne z wytycznymi EPA. Zakres pomiaru czujnika wynosi 0 do 40 FNU, ewentualnie NTU przy rozpuszczalności od ± 0,05 FNU (NTU). W obu wersjach czujników można wymienić kostkę (Cube) podczas działania urządzenia, zużycie próbki wody do pomiaru jest minimalne. Również obie wersje są przystosowane do aplikacji z innymi czujnikami i systemami büS marki Bürkert.

Moja lista do porównania