Bürkert - Blisko Ciebie
Urząd /2
  • Biuro główne
   Burkert-Contromatic G.m.b.H Austria - Oddzial w Polsce
   Branch-Office of Austria
   Bernardynska street 14 a
   PL-02-904 Warszawa
   Telefon +48 22 840 60 10
   Telefaks +48 22 840 60 11
   e-mail ohrexreg@ohrexreg.cy
  • Biuro główne
   Burkert Austria GmbH
   Diefenbachgasse 1-3
   A-1150 Vienna
   Telefon +43 1 8941333
   Telefaks +43 1 894 1300
   e-mail vasb@ohrexreg.ng
 • Biuro główne
 • Siedziba
 • Systemhaus
 • Dystrybutor
 • Urząd
 • Roślina
 • Centrum logistyczne
bürkert
 

Optymalne dozowanie gazów w procesie przygotowania wody

Woda pitna coraz częściej przygotowywana jest za pomocą najróżniejszych gazów. Odpowiednia zawartość tlenu jest istotna na przykład dla uniknięcia korozji i stabilizacji w sieci zaopatrzenia; doprowadzenie dwutlenku węgla powoduje obniżenie wysokiego pH albo utwardzenie wody korozyjnej.

Dokładne dozowanie tego gazu jest gwarancją dla stałej jakości wody, a równocześnie podnosi ekonomikę procesu, pozwalając uniknąć przedawkowania. za pomocą systemu regulacyjnego typu 8615 Bürkert wypracował praktyczne rozwiązanie dla procesu przygotowania wody. Powietrze, tlen albo dwutlenek węgla można dozować ciągle i proporcjonalnie do przepływu i dokumentować archiwalne wartości. Wartości zadane dla automatycznego dozowania gazu są regulowane przez sygnał (0...20 mA) albo opcjonalnie przez Profibus DP. Tryb awaryjny można uruchomić ręcznie z wykorzystaniem mechanicznego przepływomierza.

System modułowy: elastyczny i gotowy do przyłączenia

System modułowy bazuje na sprawdzonych komponentach standardowych i jest elastycznie, szybko i ekonomicznie dopasowywany do danej instalacji, przy czym ograniczone zostają rozmiary oraz funkcje nieistotne dla danej aplikacji: „inteligentna” regulacja i dozowanie różnych gazów przejmują sprawdzone Mass Flow Controller (MFC 8626 i 8712), których czujniki techniczne MEMS pracują z bardzo krótkimi czasami reakcji. Zawór proporcjonalny bezpośredniego działania jako nastawnik zapewnia wysoką czułość układu, a zintegrowany regulator PI odpowiada za dobre własności regulacyjne. Zależnie od aplikacji skalibrowane Mass Flow Controller są w zależności od danej instalacji kojarzone z dalszymi komponentami, np. monitoringiem ciśnienia, zaworami zamykającymi, blokadą przepływu wstecznego albo wskaźnikami, oraz jako gotowe do podłączenia kompletne rozwiązania oferowane do wyboru na płycie montażowej albo w szafie sterowniczej ze stali szlachetnej. Instalacja i uruchomienie systemu regulacji i dozowania staje się przez to prostsze.  

Moja lista do porównania