Bürkert - Blisko Ciebie
Urząd /2
  • Biuro główne
   Burkert-Contromatic G.m.b.H Austria - Oddzial w Polsce
   Branch-Office of Austria
   Bernardynska street 14 a
   PL-02-904 Warszawa
   Telefon +48 22 840 60 10
   Telefaks +48 22 840 60 11
   e-mail ohrexreg@ohrexreg.cy
   Website http://www.buerkert.pl/
  • Biuro główne
   Burkert Austria GmbH
   Diefenbachgasse 1-3
   A-1150 Vienna
   Telefon +43 1 8941333
   Telefaks +43 1 894 1300
   e-mail vasb@ohrexreg.ng
   Website http://www.buerkert.at/
 • Biuro główne
 • Siedziba
 • Systemhaus
 • Dystrybutor
 • Urząd
 • Roślina
 • Centrum logistyczne
bürkert
 

Ekstremalne zimno

Specjalista w dziedzinie przepływów firma Bürkert przedstawiła nowy elektrozawór typu 2610 dla wysokich i niskich temperatur. Dzięki termicznemu rozdzieleniu korpusu i cewki elektromagnetycznej możliwe stało się zastosowanie bezpośrednio działającego 2/2- drogowego elektrozaworu z separacją mediów w zakresie temperatur od 200° C do +180° C. Typ zaworu jest dostępny jako wersja normalnie zamknięta. 

Rdzeń nowego elektrozaworu Bürkert stanowi metalowy mieszek z trwałej stali nierdzewnej, który termicznie i fizycznie oddziela cewkę od korpusu zaworu. Poprzez to unika się zarówno tworzenia się kondensatu, jak również niedopuszczalnego nagrzewania się cewki. Wspawany system metalowego mieszka dba o wysoką gazoszczelność. Inna szczególną cechą typu 2610 jest elektronika redukcyjna „Kick & Drop“, w którą standardowo wyposażony jest zawór. Wysoka moc startowa 72 W, jakiej potrzebuje zawór przy otwieraniu jest wytwarzana przez wzbudzenie cewki. Bezpośrednio (400 ms) po otworzeniu się zaworu, elektronika zmniejsza zapotrzebowanie mocy na znacznie niższy poziom 4 W.

Dzięki szerokiemu spektrum temperatury od -200 °C do +180 °C zawór tego typu nadaje się szczególnie do zastosowań w ekstremalnym zakresie temperatur, jak na przykład komory kriogeniczne. Mimo zakresu temperatur sięgającego do -200 °C dzięki termicznemu oddzieleniu nie dochodzi ani do oblodzenia cewki, ani do tworzenia kondensatu. Dalszym idealnym obszarem zastosowania dla elektrozaworu jest krytyczne środowisko chemii. Dzięki systemowi metalowego mieszka z wytrzymałej stali szlachetnej oraz uszczelnienia PTFE zawór typu 2610 nadaje się do łagodnych kwasów i ługów. W pełni wspawany system mieszka umożliwia dodatkowo najwyższe wskaźniki przepustowości aż do 10-6 mbarl/s.

 

Dane i fakty

2/2- drogowy elektrozawór typ 2610: 

 • Separacja mediów
 • Bezpośredniego działania
 • Lepkość do ca. 21 mm2/s
 • Zakres ciśnień 0 do 10 barów
 • Dostępne średnice nominalne 6, 8 i 12 mm
 • częstotliwość otwierania około 10/min
 • napięcie 24, 110, 220…230 V UC  

Moja lista do porównania