Udostępnij pocztą e-mail
Nie wszystkie niezbędne pola zostały wypełnione
Bürkert - Blisko Ciebie
Urząd /2
  • Biuro główne
  • Siedziba
  • Systemhaus
  • Dystrybutor
  • Urząd
  • Roślina
  • Centrum logistyczne
bürkert
 

Bürkert prezentuje platformę EDIP

Po globalnym rozwoju produkcji mechanicznej, towarzyszącej mu produkcji masowe i automatyzacji procesu, czas na nowy etap „Industry 4.0”, czyli powszechnie przyjęte digitalne sterowanie procesami produkcji. Wprowadzeniem platformy EDIP (Efficient Device Integration Plattform) Bürkert toruje drogę do inteligentnego osieciowania swoich produktów. Platforma EDIP obejmuje sporą liczbę funkcji, urządzeń HMI i inne innowacyjne serwisy, które ułatwiają integrację systemową urządzeń.

Drukuj

Bazując na ponad 70-cio letnim doświadczeniu w zakresie przepływów Bürkert przez wprowadzenie platformy EDIP wychodzi naprzeciw rosnącym wymaganiom rynku w zakresie rozwiązań dla elektrycznej integracji urządzeń. W przypadku kombinacji kilku funkcji zaworów ilość sygnałów jest stosunkowo ograniczona, jednak po podpięciu czujników znacząco wzrasta. W roku 1996 Bürkert znacząco podniósł poziom zaawansowania techniki elektromagnetycznej, opierającej się na zaworach proporcjonalnych, technikach pomiaru oraz elektronice regulacji i zaprezentował pierwsze na rynku masowe przepływomierze (MFM) i masowe regulatory przepływu (MFC) dla gazów, które stanowiły kombinację zaworu i techniki sensorowej. Nowa platforma EDIP będzie w niedalekiej przyszłości zawierała funkcje obsługi, komunikacji i oprogramowania dla wielu urządzeń procesowych. Platforma ta składa się w istocie z trzech podstawowych filarów – komunikacja, software i hardware.

Komunikacja

Rdzeniem i ogniwem łączącym EDIP jest digitalny interfejs, którego dalsze połączenia odpowiadają standardom CANopen i są kompatybilne. Przy takim rozwiązaniu nie potrzeba urządzenia nadrzędnego, a wszystkie są równorzędne i mogą otrzymać od użytkownika funkcjonalne adresy. Adresat wiadomości (konsument) monitoruje swoich dostawców informacji (producentów) i w razie braku takiej informacji zgłasza błąd. Wszystkie elektroniczne urządzenia Bürkert będą wspierały w przyszłości taki interfejs.

Software / oprogramowanie

Kolejną ważną częścią składową platformy EDIP jest komputerowe oprogramowanie  „Communicator“. Opierający się na MS-Windows program służy konfiguracji, a szczególnie ustawieniu parametrów wszystkich nowych produktów Bürkert z elektrycznymi komponentami i może być bezkosztowo ściągnięty z sieci internetowej. Obok funkcji podstawowej, czyli konfiguracji / parametryzacji oprogramowanie zawiera między innymi czytnik danych, oscylograf, graficzną powierzchnię programowania i zarządzanie licencją. Za pomocą oprogramowania można zapisać wprowadzane ustawienia, modyfikować je, wydrukować i przenieść na inne urządzenia. Podczas działania możliwy jest dostęp do sieci, a także przyłączanie kolejnych urządzeń.  

Dzięki platformie EDIP możliwa jest modułowa rozbudowa systemu. Platforma nadaje się zarówno do podłączenia kompaktowych urządzeń części instalacji, modułów z chronionym IP, jak też do instalacji w szafach sterowniczych. Zarówno produkty prezentowane w latach ubiegłych na targach Hannover (FLOWave, Online-Analysis-System), jak również produkty tegoroczne (Mass Flow Management i zawory z napędem) bazują na platformie EDIP. Poprzez te produkty platforma stosowana jest obecnie w procesie przygotowania wody pitnej, sterowania palnikami, doprowadzania gazu i w przemyśle farmaceutycznym.

Hardware

Użytkownik platformy EDIP dysponuje kompletnym intermodalnym oprogramowaniem z wieloma funkcjami do wyboru. Możliwość modułowej rozbudowy platformy pozwala na dopasowanie urządzeń zgodnie z potrzebami klienta. Dzięki komfortowej obsłudze i funkcji wyświetlania platforma EDIP umożliwia szybsze i prostsze uruchomienie, a także nieskomplikowane przenoszenie i zabezpieczanie ustawień poszczególnych urządzeń.

Moja lista do porównania