Udostępnij pocztą e-mail
Nie wszystkie niezbędne pola zostały wypełnione
wyślij e-mail
bürkert
 

Wykorzystanie tlenu w przemyśle i innych sektorach

W procesach operacyjnych z udziałem tlenu kluczowe znaczenie mają właściwe komponenty. Dowiedz się więcej na temat odpowiednich rozwiązań firmy Bürkert i naszego wkładu w niezawodność Twoich procesów.

Różnorodność rozwiązań firmy Bürkert w zakresie stosowania tlenu

Czy znasz nasze zawory elektromagnetyczne, zawory proporcjonalne i zawory procesowe z możliwością zastosowania tlenu? Zapoznaj się z naszą ofertą i skontaktuj się z nami, jeśli chcesz umówić się na indywidualne konsultacje. Nasze produkty można też łatwo zamówić online:

Zastanawiasz się, dlaczego do zastosowań z użyciem tlenu potrzebne są specjalne rozwiązania? Poniżej przedstawiamy najważniejsze fakty dotyczące tej kwestii.

Jaką rolę odgrywają zawory?

Zawór staje się paliwem, np. poprzez swoją membranę, małą sprężynę lub filtr, gdy tylko zapali się tam samoistnie ogień. Cząsteczki w przepływającym gazie oraz nagrzewanie ciśnieniowe na uszczelce elastomerowej lub zabrudzonej powierzchni mogą wywołać zapłon. Niebezpieczne są również przeszkody, które generują nagrzewanie ciśnieniowe. Należą do nich zamknięte zawory lub regulatory ciśnienia, przy których gaz jest sprężany. Nagrzanie ciśnieniowe może również wystąpić w samym zaworze, np. przez właśnie otwierające się gniazdo zaworu lub na wylocie częściowo otwartego regulatora.

Produkcja zaworów tlenowych jako czynnik bezpieczeństwa

W firmie Bürkert przy projektowaniu zaworów do zastosowań tlenowych zwracamy uwagę na dobór odpowiednich tworzyw i bardzo wysokie standardy w zakresie czystości. Wszystkie elementy mające kontakt z medium (niemetaliczne materiały uszczelniające, tworzywa sztuczne i kleje) muszą być przystosowane do zastosowań z tlenem.

Określone procedury czyszczenia i środki czyszczące w produkcji gwarantują, że produkty końcowe są wystarczająco oczyszczone i czyste przed pracą z tlenem. Tutaj otrzymujesz mały wgląd do jednej z naszych „szarych stref”, w której produkowane są również zawory tlenowe:

Przy produkcji zaworów przystosowanych do możliwości zastosowania tlenu spełniamy następujące warunki:

  • Czyszczenie poszczególnych części: Wszystkie poszczególne części mające kontakt z medium są przed instalacją poddawane czyszczeniu plazmowemu.
  • Transport wewnętrzny i magazynowanie: Oczyszczone poszczególne części i kompletne urządzenia są pokrywane folią i transportowane w osobnych kartonach.
  • Instalacja w szarej strefie: Komponenty mające kontakt z medium montuje się bez pomocy olejów, smarów czy silikonów. Jako pomoc montażową można używać wyłącznie wody destylowanej.
  • Testowanie w szarej strefie: Testowanie gotowych urządzeń odbywa się na specjalnym stanowisku badawczym. Prawidłowe spełnienie wymagań testujący potwierdza podpisem lub imienną pieczątką na zleceniu.
  • Zapewnianie jakości: Wprowadzony system zarządzania jakością zgodny z normą ISO 9001 wraz z przeprowadzanymi audytami wewnętrznymi jest tak samo częścią zapewnienia jakości, jak sprawdzenie urządzeń badawczych i pomiarowych.

Zawory są oznaczane unikalnym kodem identyfikującym ich przydatność do zastosowania tlenu i pakowane w specjalne opakowanie końcowe.

Dokumenty zatwierdzające (deklaracja producenta)

Grupa robocza BAM (Federalnego Instytutu Badań i Testowania Materiałów) „Bezpieczne obchodzenie się z tlenem” tworzy raport z badań, który jest podstawą deklaracji producenta Bürkert. Deklaracje producenta (HEE) zawierają następujące informacje:

  • Produkty oznaczone zmiennym kodem NL02 są dostarczane przez firmę Bürkert Werke GmbH wolne od oleju i smaru i nadają się do zastosowań z tlenem.
  • Tracą te właściwości w przypadku użycia mediów zawierających olej albo smar lub zanieczyszczenia produktu z zewnątrz.
  • Produkty ze zmiennym kodem NL02 można zidentyfikować dzięki oznaczeniu na tabliczce znamionowej wskazującym maksymalną temperaturę, na przykład O2: Tmed maks. 60°C.

Wystarczająca jest deklaracja producenta, czyli dopuszczenie materiałowe materiałów niemetalicznych mających kontakt z medium w zakresie reaktywności z tlenem. Dopuszczenie kompletnego urządzenia jest zasadniczo możliwe, ale zwykle odbywa się dopiero przy maksymalnym dopuszczalnym ciśnieniu od 100 barów. Tworzywa niemetaliczne (uszczelki) w środowisku konstrukcyjnym są testowane tylko przy tych wysokich ciśnieniach.

Czy chcesz porozmawiać z nami na temat tlenu? Skontaktuj się z nami!

Moja lista do porównania