Udostępnij pocztą e-mail
Nie wszystkie niezbędne pola zostały wypełnione
wyślij e-mail
Bürkert - Blisko Ciebie
Urząd /4
 • Biuro główne
 • Siedziba
 • Systemhaus
 • Dystrybutor
 • Urząd
 • Roślina
 • Centrum logistyczne
bürkert
 

Typ 8756 — MFM/MFC z czujnikiem Coriolisa do cieczy

Typ 8756 nadaje się — dzięki zasadzie Coriolisa — do szerokiego zakresu zastosowań w różnych gałęziach przemysłu. Dowiedz się więcej na temat korzyści.

Coriolis MFC/MFM typ 8756 jest kompaktowym i wytrzymałym urządzeniem wieloparametrowym, które dzięki dużemu zakresowi pomiarowemu/regulacyjnemu i wyjątkowo stabilnemu punktowi zerowemu może niezawodnie i z powtarzalną dokładnością mierzyć, kontrolować lub dozować nawet najmniejsze ilości cieczy.

Sercem systemu jest czujnik Coriolisa o średnicy rury DN1.

Wersje miernika przepływu masowego i regulatora masowego przepływu

Typ 8756 jest dostępny w następujących wersjach produktowych:

 • Miernik przepływu masowego (MFM)
 • Regulator masowego przepływu (MFC)
  • Z interfejsem dla siłownika modułowego*
  • Z wbudowanym zaworem proporcjonalnym (nowość)
  • Z wbudowaną mikropierścieniową pompą zębatą
 • Urządzenie do dozowania wsadowego (nowość)
  • Z interfejsem dla siłownika modułowego*
  • Z wbudowanym elektrozaworem

*Zakres ciśnienia dla wersji MFM i MFC z siłownikiem modułowym wynosi do 100 barów. (nowość)

Przepływomierz Coriolisa

typ 8756 wykorzystuje zasadę pomiaru Coriolisa. W przeciwieństwie do wolumetrycznego pomiaru przepływu Liquid Flow Controllera (LFC), MFM/MFC z czujnikiem Coriolisa mierzy masowe natężenie przepływu.

Na czym polega zasada pomiaru Coriolisa?

Rurka pomiarowa jest wprawiana w drgania przez cewkę wzbudzającą. Jeśli ciecz przepływa przez drgającą rurkę pomiarową o wysokiej częstotliwości, siła Coriolisa oddziałuje na medium i powoduje zmianę drgań rurki.

Zmiana ta nazywana jest przesunięciem fazowym i opisuje różnicę w odchyleniu rury między początkiem a końcem rury. Przesunięcie fazowe zależy od masowego natężenia przepływu medium i jest do niego wprost proporcjonalne.

Za pomocą czujników drgania rur są w sposób ciągły rejestrowane i elektronicznie oceniane.

Zalety naszych mierników Coriolisa do cieczy

Dzięki przemyślanej konstrukcji i wysokiej częstotliwości wzbudzania czujnika, urządzenie jest niewrażliwe na wibracje. Ponadto w medium nie ma ruchomych części. Dzięki temu typ 8756 jest szczególnie odporny na media i nadaje się nawet do cieczy o dużej gęstości i lepkości do 200 mPas. Ponadto czujnik można kalibrować wodą — niezależnie od zastosowania.

Dzięki tym właściwościom typ 8756 może być stosowany w wielu gałęziach przemysłu, takich jak farmaceutyka i biotechnologia, żywność i używki, powłoki cienkowarstwowe, ogniwa paliwowe, elektrolizery i akumulatory lub chemiczna technologia procesów przetwórczych.

Twoje korzyści z przepływomierza Coriolisa typu 8756

✓ Bezpośredni pomiar masy, gęstości i temperatury
✓ Pomiar pośredni (obliczanie) objętości i stężenia
✓ Kalibracja urządzenia niezależna od medium
✓ Niezwykle stabilny długoterminowo punkt zerowy
✓ Duży zakres pomiarowy
✓ Nie są wymagane odcinki wlotowe/wylotowe

Typ 8756 z funkcjonalnością wsadową

Oprócz wariantu do ciągłego pomiaru/regulacji przepływu typ 8756 jest również dostępny jako wariant z wbudowanym regulatorem wsadowym.

Przy dozowaniu i napełnianiu cieczy niezbędna jest najwyższa dokładność i niezawodność procesu. Tylko w ten sposób można zapobiec wahaniom jakości.

Dzięki zintegrowanemu regulatorowi wsadowemu typ 8756 zapewnia stabilne dozowanie niezależnie od wahań temperatury lub ciśnienia. Regulator masowego przepływu/miernik przepływu masowego oferuje dokładność dozowania ~0,3% mierzonej wartości. Ponadto każde pojedyncze dozowanie jest dokumentowane, co zapewnia wysoki poziom kontroli i powtarzalności procesu.

Typ 8756

Regulator masowego przepływu (MFC) / miernik przepływu masowego (MFM) cieczy

Typ 8756
 • Pomiar/regulacja natężenia przepływu do 25 kg/h
 • Bardzo wysoka dokładność i rozpiętość pomiaru
 • Wysoka stabilność długoterminowa, brak konieczności korekty punktu zerowego
 • Tworzywa w wysokim stopniu odporne na kontakt z mediami
 • Nadaje się do wielu cieczy

Moja lista do porównania