Bürkert - Blisko Ciebie
Urząd /2
  • Biuro główne
   Burkert-Contromatic G.m.b.H Austria - Oddzial w Polsce
   Branch-Office of Austria
   Bernardynska street 14 a
   PL-02-904 Warszawa
   Telefon +48 22 840 60 10
   Telefaks +48 22 840 60 11
   e-mail ohrexreg@ohrexreg.cy
   Website http://www.buerkert.pl/
  • Biuro główne
   Burkert Austria GmbH
   Diefenbachgasse 1-3
   A-1150 Vienna
   Telefon +43 1 8941333
   Telefaks +43 1 894 1300
   e-mail vasb@ohrexreg.ng
   Website http://www.buerkert.at/
 • Biuro główne
 • Siedziba
 • Systemhaus
 • Dystrybutor
 • Urząd
 • Roślina
 • Centrum logistyczne
bürkert
 

Samooczyszczający się system analizy

Bürkert przedstawia automatyczny moduł czyszczący dla systemu analizy online.

System analizy online typ 8905 marki Bürkert stanowi wsparcie wszystkich przedsiębiorstw związanych z zaopatrzeniem w wodę w zakresie spełniania norm i monitorowania najważniejszych parametrów wody. Oczyszczalnia podczas codziennej pracy dysponuje przejrzystymi wynikami pomiaru, co może przez optymalizację poszczególnych odcinków oczyszczania przyczynić się do ekonomicznej i bezpiecznej produkcji wody pitnej. Teraz urządzenie do analizy może być czyszczone automatycznie.

Samooczyszczający się system analizy

Bürkert przedstawia automatyczny moduł czyszczący dla systemu analizy online. System analizy online typ 8905 marki Bürkert stanowi wsparcie wszystkich przedsiębiorstw związanych z zaopatrzeniem w wodę w zakresie spełniania norm i monitorowania najważniejszych parametrów wody. Oczyszczalnia podczas codziennej pracy dysponuje przejrzystymi wynikami pomiaru, co może przez optymalizację poszczególnych odcinków oczyszczania przyczynić się do ekonomicznej i bezpiecznej produkcji wody pitnej. Teraz urządzenie do analizy może być czyszczone automatycznie.

Artykuł prasowy

Moja lista do porównania