Udostępnij pocztą e-mail
Nie wszystkie niezbędne pola zostały wypełnione
Bürkert - Blisko Ciebie
Urząd /4
  • Biuro główne
  • Siedziba
  • Systemhaus
  • Dystrybutor
  • Urząd
  • Roślina
  • Centrum logistyczne
bürkert
 

Nowe funkcje diagnostyczne i dopuszczenie EX do wysp zaworowych typu 8652

Zakres funkcji naszych wysp zaworowych typu 8652 został rozszerzony. Oprócz dopuszczenia EX typ 8652 oferuje teraz także nowe funkcje diagnostyczne, które zapewniają większe bezpieczeństwo Twojego procesu.

Drukuj

Nasza wyspa zaworowa typu 8652 jest teraz dostępna z dopuszczeniem do użytkowania w zakresie ochrony przed wybuchem zgodnie z ATEX/IECEx strefa 2 oraz rozszerzonym zakresem funkcji.

Do nowych funkcji, obok zintegrowanego serwera internetowego zapewniającego dostęp do danych procesowych, należą również funkcje diagnostyczne, które zwiększają bezpieczeństwo Twojego procesu. Przykładowo typ 8652 jest teraz dostępny wraz z modułem pomiaru ciśnienia oraz zintegrowanym monitorowaniem czasu przełączania.

Nowe funkcje typu 8652

Zwiększone bezpieczeństwo procesu dzięki zastosowaniu modułu pomiaru ciśnienia

Dzięki zintegrowanemu czujnikowi ciśnienia do stałego monitorowania pneumatycznego zasilania sprężonym powietrzem szybko rozpoznawany jest spadek lub nawet całkowity brak ciśnienia. W ten sposób można odpowiednio wcześnie zauważyć związane z tym ustanie pracy zaworów i uniknąć błędnych partii w produkcji. Dowiedz się więcej o naszej wyspie zaworowej typu 8652 z modułem pomiaru ciśnienia.

Zintegrowane monitorowanie czasu przełączania do zaworów procesowych

Nowe, zintegrowane monitorowanie czasu przełączania za pomocą cyfrowego modułu wejściowego umożliwia niezależne od systemu monitorowanie czasów przełączania każdego pojedynczego siłownika.

Jeśli podczas przełączania zaworu przekroczona zostanie ustawiona wartość graniczna przełączania, na wyświetlaczu wyspy zaworowej pojawi się ostrzeżenie i zostanie przesłane przez podłączony system magistrali – dzięki czemu stale kontrolujesz swoje cykle konserwacji i możesz zareagować na długo przed awarią systemu.

Szybkie wdrożenie do użytku dzięki serwerowi internetowemu

Za pośrednictwem zintegrowanego serwera internetowego naszej wyspy zaworowej typu 8652 w wariancie Ethernet możesz łatwo dokonać wszystkich ustawień, które są wymagane do wdrożenia do użytku, np. aktywować licznik cyklu przełączania i wyznaczyć odpowiednie wartości graniczne. Ponadto można w każdej chwili sprawdzić status urządzeń za pośrednictwem serwera internetowego. Dowiedz się więcej na temat naszych wysp zaworowych w wariantach z Ethernet.

Twoje korzyści w skrócie

✓ Większe bezpieczeństwo procesu dzięki nowym funkcjom diagnostycznym
✓ Łatwe wdrożenie do użytku dzięki zintegrowanemu serwerowi internetowemu
✓ Możliwość zapobiegawczych konserwacji dzięki monitorowaniu czasu przełączania
✓ Idealne do obszarów z zagrożeniem wybuchem wg ATEX/IECEx strefa 2

Wybierz pasującą wyspę zaworową typu 8652 zgodną z Twoimi specyfikacjami.

Moja lista do porównania