Udostępnij pocztą e-mail
Nie wszystkie niezbędne pola zostały wypełnione
wyślij e-mail
bürkert
 

Czujnik SAK254 i azotanów dostępny dla systemu analizy wody online typu 8905

Za pomocą nowych modułów czujników typu MS08 i typu MS09 nasz system analizy wody online typu 8905 może teraz mierzyć wartość SAK254 (rozpuszczonych substancji organicznych) oraz zawartość azotanów w wodzie. Oba czujniki nadają się szczególnie do analizy wody w procesach uzdatniania wody pitnej i procesowej.

Czujniki do pomiaru wartości SAK254 i zawartości azotanów

Ze względu na coraz bardziej rygorystyczne przepisy konieczne jest zachowanie wartości granicznych określonych parametrów wody w procesie uzdatniania wody pitnej. Przykładowo wartość graniczna dla azotanów w wodzie pitnej wynosi w całej Europie 50 mg/l.

Ponadto należy uwzględnić, że woda pitna na obszarach o szerokim wykorzystywaniu rolniczym i związanym z tym stosowaniem nawozów jest coraz bardziej zanieczyszczona azotanami, przez co ​​coraz trudniej jest przestrzegać obwiązujących aktualnie wartości granicznych. Dlatego tym ważniejsze jest ciągłe monitorowanie tego parametru wody, na przykład za pomocą naszego nowego czujnika typu MS09.

W naturalnych zbiornikach wodnych, ale również w wodzie pitnej i oczyszczonych ściekach, dodatkowo występują związki powoli biodegradowalne, np. lignina, garbniki lub substancje humusowe. Dzięki zastosowaniu czujników wartości SAK254, takich jak np. nasz nowy typ MS08, można również monitorować wartości graniczne zawartości w wodzie rozpuszczonych substancji organicznych. Pozwala to wyeliminować ostatnie zagrożenia dla konsumentów.

Optyczny pomiar absorpcji

Nowe czujniki typu MS08 i typu MS09 wykorzystują do monitorowania wartości SAK254 i zawartości azotanów metodę optycznego pomiaru absorpcji. Rozpuszczone w wodzie związki organiczne pochłaniają fale o określonej długości z widma światła UV. Poprzez pomiar absorpcji można za pomocą algorytmów określić stężenie substancji w wodzie.

Typ MS08: pomiar wartości SAK254

Czujniktypu MS08 wykorzystuje optyczny pomiar absorpcji przy 254 nm i 530 nm w celu kompensacji zmętnienia, a pomiar jest wykonywany za pomocą 2 diod LED i czujnika. Oprócz wartości SAK254 i zmętnienia 530, za pomocą korelacji specyficznej dla określonego zastosowania można również mierzyć wartości TOCeq, BODeq i CODeq.

Typ MS08

Czujnik SAK 254

Typ MS08
 • Pomiar absorpcji UV przy 254 nm
 • Monitorowanie materiału organicznego rozpuszczonego w wodzie pitnej
 • Czujnik EDIP: kompatybilny z systemami pomiarowymi typu 8905/8906
 • Technologia LED UV dla długiej żywotności czujników
 • Soczewki z nanopowłoką w celu zmniejszenia potrzeb w zakresie konserwacji

Typ MS09: pomiar azotanów

Czujnik typu MS09 wykorzystuje ksenonową lampę błyskową jako źródło światła i dzięki trzem różnym kanałom detekcji może mierzyć zawartość azotanów przy zmniejszonych zakłóceniach. Zawartość azotanów jest ustalana przy 212 nm, zawartość materiałów organicznych przy 254 nm, natomiast zmętnienie przy 360 nm. Dzięki temu ​​czujnik jest niewrażliwy na wpływy zakłócające w wodzie.

Typ MS09

Czujnik azotanów

Typ MS09
 • Fotometr UV do monitorowania azotanów
 • Bezodczynnikowy pomiar optyczny
 • Czujnik EDIP: kompatybilny z systemami pomiarowymi typu 8905/8906
 • Ksenonowa lampa błyskowa, 3 kanały do optycznego pomiaru ze zmniejszonymi wpływami zakłócającymi
 • Soczewki z nanopowłoką w celu zmniejszenia potrzeb w zakresie konserwacji

System do automatycznego monitorowania wszystkich ważnych parametrów wody na jednej platformie

Uzdatnianie wody to proces wymagający. Dotyczy to szczególnie wody pitnej, która jest niezbędna dla życia człowieka. Przy kontroli jakości aktualnie nadal często stosowana jest „praca ręczna”.

Dla odmiany, za pomocą systemu analitycznego online Bürkert typu 8905 wszystkie najważniejsze parametry wody są mierzone w sposób w pełni zautomatyzowany i stale. Oprócz pomiaru wartości SAK254 i azotanów, można za pomocą typu 8905 monitorować również inne ważne parametry:

✓ wartość pH
✓ potencjał redoks (ORP)
✓ przewodność
✓ chlor i dwutlenek chloru
✓ zmętnienie zgodnie z normą DIN EN ISO 7027
✓ rozpuszczone żelazo (FE2+)

Modularny system można dopasować do wymagań swojego zastosowania za pomocą różnych kostek czujnikowych, tzw. Sensor-Cubes: Wszystkie parametry w kompaktowym systemie pomiarowym lub jako jednostka polowa.

Typ 8905

System analizy on-line

Typ 8905
 • Do ciągłej analizy wody pitnej i wody przemysłowej procesu
 • Minimalne zużycie wody analizowanej
 • Modularny system czujników i elektroniki: - do 6 parametrów wody w jednej obudowie - do 30 modułowych czujników w jednym systemie büS
 • Przygotowany do połączenia Fieldbus, sterowania zdalnego i konserwacji zdalnej
 • Technologia MEMS umożliwia zminiaturyzowane wielkości i małe zużycie wody analizowanej

 

Moja lista do porównania