Bürkert - Blisko Ciebie
Urząd /2
 • Biuro główne
 • Siedziba
 • Systemhaus
 • Dystrybutor
 • Urząd
 • Roślina
 • Centrum logistyczne
bürkert
 

Zawory proporcjonalne – Typ 2875, 2865, 2821, 2824 i 2873

Zawory proporcjonalne bezpośredniego działania firmy Bürkert oferują szeroką gamę wypróbowanych materiałów uszczelniających i wariantów napięciowych. Umożliwia to szybkie i elastyczne, specyficzne dla konkretnych aplikacji łączenie standardowych elementów.  

Dzięki szybkiej i precyzyjnej regulacji zawory proporcjonalne Bürkert nadają się doskonale do stosowania w systemach SCR. Modułowy system umożliwia przy tym optymalne dopasowanie do specyficznych wymagań. Zawory proporcjonalne mogą być stosowane zarówno do regulacji środka redukującego, jak i sprężonego powietrza.
Zakończenia kołnierzowe pozwalają na zajmującą mało miejsca i łatwąą w konserwacji instalację na różnych blokach bazowych.

Przy integracji w bloku funkcyjnym istnieje do tego możliwość zamiany różnych typów zaworów proporcjonalnych. W ten sposób ten sam blok funkcyjny może być stosowany do różnych wariantów przepływu.

2/2-drogowy zawór proporcjonalny standardowy bezpośredniego działania

2/2-drogowy zawór proporcjonalny standardowy bezpośredniego działania

produkt

2/2-drogowy zawór proporcjonalny Basic bezpośredniego działania

2/2-drogowy zawór proporcjonalny Basic bezpośredniego działania

produkt

Unable to display product type with the given sku.

2/2-drogowy zawór proporcjonalny bezpośredniego działania

2/2-drogowy zawór proporcjonalny bezpośredniego działania

Typ 2824

 • uniwersalne zastosowanie
 • 0 ... 12 bar1)
 • DN 0,8 ... Odstęp styków 2,0 mm
 • 1/8" lub kołnierz
produkt

2/2-drogowy zawór proporcjonalny standardowy bezpośredniego działania

2/2-drogowy zawór proporcjonalny standardowy bezpośredniego działania

produkt

Moja lista do porównania