Bürkert - Blisko Ciebie
Urząd /2
  • Biuro główne
   Burkert-Contromatic G.m.b.H Austria - Oddzial w Polsce
   Branch-Office of Austria
   Bernardynska street 14 a
   PL-02-904 Warszawa
   Telefon +48 22 840 60 10
   Telefaks +48 22 840 60 11
   e-mail ohrexreg@ohrexreg.cy
   Website http://www.buerkert.pl/
  • Biuro główne
   Burkert Austria GmbH
   Diefenbachgasse 1-3
   A-1150 Vienna
   Telefon +43 1 8941333
   Telefaks +43 1 894 1300
   e-mail vasb@ohrexreg.ng
   Website http://www.buerkert.at/
 • Biuro główne
 • Siedziba
 • Systemhaus
 • Dystrybutor
 • Urząd
 • Roślina
 • Centrum logistyczne
bürkert
 

Oczyszczanie spalin

Redukcja emisji gazów w silnikach spalinowych – technika selektywnej redukcji katalitycznej służy ochronie środowiska.

Technologia dozowania Bürkert do silników wysokoprężnych do statków i stacjonarnych silników dużej mocy

Precyzyjne dozowanie mocznika dla osiągnięcia prawnie wyznaczonych wartości granicznych spalin.
Technologia dozowania firmy Bürkert dla silników pojazdów użytkowych

Precyzyjne dozowanie mocznika dla osiągnięcia prawnie wyznaczonych wartości granicznych spalin.
Technologia dozowania firmy Bürkert dla silników pojazdów użytkowych

Precyzyjne dozowanie mocznika dla osiągnięcia prawnie wyznaczonych wartości granicznych spalin.
Technologia dozowania Bürkert do silników wysokoprężnych do statków i stacjonarnych silników dużej mocy

Precyzyjne dozowanie mocznika dla osiągnięcia prawnie wyznaczonych wartości granicznych spalin.

Oczyszczanie spalin

Wraz ze zwiększającą się ilością silników spalinowych rosną światowe wielkości emisji spalin. Oprócz dwutlenku węgla duże problemy dla środowiska naturalnego sprawiają przede wszystkim tlenki azotu i sadza. Tlenki azotu NO lub NO2 są odpowiedzialne m.in. za wysokie stężenie ozonu na ulicach o dużym natężeniu ruchu.

Redukcję szkodliwych substancji można uzyskać częściowo przez zoptymalizowane spalanie w silniku, a uzupełniająco przez oczyszczanie spalin w układzie wydechowym. Aktualnym prawnym wymaganiom dotyczącym redukcji NOx oraz cząstek stałych można jednak sprostać tylko przez dodatkową obróbkę spalin.

Do redukcji tlenków azotu w procesie oczyszczania spalin stosowany jest amoniak. Selektywna redukcja katalityczna (SCR) stanowi sedno technologii, która troszczy się o czyste środowisko. Technologia SCR nie jest technologią nową i znalazła zastosowanie m.in. w elektrowniach. Dalsze zmniejszenie wartości granicznych emisji zanieczyszczeń wymaga zastosowania tej technologii również w maszynach budowlanych, na statkach, w generatorach prądu, w pojazdach transportowych i osobowych.

Formularz kontaktowy Sprzedaż

Kontakt...

Moja lista do porównania