Udostępnij pocztą e-mail
Nie wszystkie niezbędne pola zostały wypełnione
wyślij e-mail
Bürkert - Blisko Ciebie
Urząd /4
  • Biuro główne
  • Siedziba
  • Systemhaus
  • Dystrybutor
  • Urząd
  • Roślina
  • Centrum logistyczne
bürkert
 

Firma Bürkert zapewniła oszczędność kosztów i wydajność w nowym zakładzie z sektora nauk przyrodniczych

Stworzenie nowego zakładu produkcyjnego o wysokich wymaganiach higieny zawierającego strefy 1 ATEX jest skomplikowanym zadaniem, szczególnie w przypadku, gdy zakład ten potrzebuje ponad 1400 zaworów regulacyjnych. Specjalizująca się w systemach do procesów higienicznych spółka akcyjna Briggs of Burton zwróciła się do firmy Bürkert z prośbą o pomoc w stworzeniu zakładu do produkcji na dużą skalę dla spółki z branży nauk przyrodniczych — Purolite.

Spółka Briggs of Burton otrzymała od Purolite jako główny wykonawca zlecenie zaprojektowania i wybudowania dodatkowych zakładów produkcyjnych składających się z jedenastu zbiorników reaktora rozmieszczonych w dziewięciu strefach produkcji. Spółka Briggs miała możliwość wyznaczenia producentów instalowanego wyposażenia (poza czujnikami, których dostawca był już ustalony) i wybrała produkty Bürkert.

Specjalistyczne wymagania

Ze względu na skalę projektu sprzęt miał zostać umieszczony w różnych środowiskach — od obszarów na zewnątrz, aż po strefę 1 ATEX. Wszelkie zawory, czujniki lub urządzenia sterujące umieszczone w obszarach zagrożenia wybuchem muszą być wyprodukowane i certyfikowane, jak również instalowane przez odpowiednio wykwalifikowanych inżynierów.

Po dokonaniu oceny wymagań procesowych spółka Briggs stwierdziła, że potrzebni będą dostawcy urządzeń, którzy mogą zapewnić nie tylko same zawory, ale również rysunki CAD w 3D oraz odpowiednie certyfikacje do zintegrowania w całościowym modelu 3D. Rysunki są niezbędne dla projektantów-inżynierów do ostatecznego ustalenia lokalizacji zaworów i zapewnienia, że wszystkie urządzenia zmieszczą się w przestrzeni dostępnej wokół zbiorników.

Spółka Briggs początkowo poprosiła Bürkert o zawory membranowe, ale w trakcie dyskusji na temat projektu stwierdzono, że Bürkert może dostarczyć wszystkie zawory procesowe wymagane do tego projektu. Należą do tego zawory motylkowe, ćwierćobrotowe, membranowe oraz ręczne.

Zwiększona wydajność

Łącznie projekt wymagał zastosowania ponad 1400 zaworów procesowych, a do każdego z nich potrzebne były dokumenty certyfikacyjne i rysunki techniczne. Proces dostarczenia tych informacji został znacznie uproszczony, kiedy firma Bürkert udostępniła materiały przez Internet, umożliwiając inżynierom z Briggs zalogowanie się i korzystanie z wszelkich potrzebnych im informacji.

Działania logistyczne w ramach projektu również zostały uproszczone, ponieważ firma Bürkert pakowała razem wszystkie zawory do danej strefy produkcji i odpowiednio je oznaczała. Znacznie skróciło to proces instalacji i zapewniło, że wszystkie wymagane zawory znalazły się we właściwej lokalizacji.

Oprócz standardowych zaworów procesowych firma Bürkert stworzyła także indywidualne rozwiązania w zakresie dennych zaworów odpływowych, a w celu zminimalizowania wymiarów całej instalacji wyprodukowano również wielogniazdowe bloki zaworowe. Dzięki wyspecjalizowanym możliwościom produkcyjnym firmy Bürkert każda część została dostarczona z odpowiednim osprzętem sterującym i uszczelkami dla zagwarantowania łatwej instalacji.

Damien Moran, kierownik terenowy segmentu higieny i farmaceutyki w firmie Bürkert, wyjaśnia:„Naszym celem jest zapewnienie najlepszego rozwiązania dla klienta, a nasze produkty zostały opracowane w taki sposób, aby pasowały do lokalnych, zdecentralizowanych lub, jak ma to miejsce w tym przypadku, scentralizowanych struktur. Korzystając z pewnych dodatkowych wskazówek, udało nam się obniżyć koszty projektu do minimum, a jednocześnie zapewnić niezawodność rozwiązania”.

Redukcja kosztów

Wszystkie zautomatyzowane zawory zastosowane w tym projekcie posiadają pilotowe zawory elektromagnetyczne umieszczone w głowicy sterującej, czy też, jak w przypadku zaworów ćwierćobrotowych, w skrzynce sterowniczej na górze jednostki PLC. Dzięki temu zbędna stała się pewna liczba zewnętrznych wysp zaworowych oraz powiązanych pneumatycznych paneli sterowania o klasie ATEX, co oszczędziło w projekcie koszty rzędu około 80 000 £.

George Crombie, dyrektor działu inżynieryjnego w spółce Briggs, skomentował:„Cały proces stał się o wiele prostszy, niż to sobie wyobrażaliśmy, a zdolność firmy Bürkert do szybkiego wprowadzania zmian do poszczególnych zaworów wraz z jej możliwościami produkcji indywidualnych płyt przyłączeniowych od zaworów były naprawdę pomocne w realizacji tego projektu”.

Duncan Sinclair, kierownik produkcji w Purolite, podsumowuje: „Nowy zakład produkcji został zrealizowany bardzo dobrze. Wiedza inżynierów z firmy Bürkert z zakresu sterowania procesami w warunkach wysokiej higieny z pewnością bardzo korzystnie wpłynęła na ostateczne rozwiązanie. Partnerstwo pomiędzy spółkami Briggs i Bürkert pozwoliło zrealizować projekt wydajny i oszczędny pod względem kosztów”.

Dzięki ekspertyzie firmy Bürkert i jej zrozumieniu specyfiki zastosowania możliwe było zaoszczędzenie w projekcie kosztów rzędu około 80 000 £.

O zakładzie:

Zakład produkcyjny z segmentu nauk przyrodniczych Purolite może wytwarzać rocznie 100 000 litrów żywicy agarozowej o dużym przepływie, do swojego asortymentu Praesto® żywic o powinowactwie do białka A oraz żywic jonowymiennych przeznaczonych do oczyszczania przeciwciał monoklonalnych.

Wielomilionowa inwestycja zapewniła segmentowi nauk przyrodniczych Purolite możliwość dostaw zaspokajających 30% globalnego zapotrzebowania na żywice chromatograficzne na bazie agarozy. Rozwiązanie zasiliło przy tym lokalny łańcuch dostaw w Walii Południowej o szacunkowe 120 mln £. Najnowocześniejszy zakład produkcyjny zlokalizowany w centrum doskonalenia, badań i rozwoju spółki Purolite w Walii Południowej został oficjalnie otwarty w 2018 roku.

Więcej na ten temat można przeczytać tutaj: www.purolite.com/sercurity-of-supply

Wirtualne zwiedzanie zakładu:  www.youtube.com/Purolite Life Sciences

Formularz

Formularz kontaktowy Sprzedaż

Moja lista do porównania