Udostępnij pocztą e-mail
Nie wszystkie niezbędne pola zostały wypełnione
Bürkert - Blisko Ciebie
Urząd /4
 • Biuro główne
 • Siedziba
 • Systemhaus
 • Dystrybutor
 • Urząd
 • Roślina
 • Centrum logistyczne
bürkert
 

Ochrona danych osobowych

Firma Bürkert cieszy się z odwiedzin naszej strony internetowej oraz z zainteresowania naszym przedsiębiorstwem i naszymi produktami.

Ochrona Państwa danych osobowych jest dla nas ważną kwestią i chcemy, aby czuli się Państwo bezpiecznie podczas odwiedzania naszej strony internetowej. Chronimy Państwa prywatność oraz dane osobowe. Przetwarzamy Państwa dane osobowe zgodnie z treścią niniejszego oświadczenia o ochronie danych osobowych, obowiązującą w danym kraju polityką ochrony danych oraz unijnym rozporządzeniem o ochronie danych („GDPR”).

Poniżej przedstawiamy Państwu, jakie informacje zbieramy podczas Państwa wizyty na naszej stronie internetowej i w jaki sposób są one wykorzystywane:

Ustawienia dot. ochrony danych osobowych

W tym miejscu użytkownik może wycofać swoją zgodę oraz dodawać lub usuwać pojedyncze kategorie:

Nazwa i adres podmiotu odpowiedzialnego

O stronie

Opublikowane przez:

Dalsze informacje

Inspektor ochrony danych osobowych

W każdej chwili mogą Państwo skontaktować się z naszym inspektorem ochrony danych w sprawie wszelkich kwestii związanych z ochroną danych.

Pan Gustav Müller
datenschutz@burkert.com

Dane osobowe

Dane osobowe to wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej; osoba możliwa do zidentyfikowania to każda osoba fizyczna, której tożsamość można ustalić bezpośrednio lub pośrednio, w szczególności przez przypisanie do identyfikatora, takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane dotyczące lokalizacji, identyfikator internetowy, lub do jednej lub kilku szczególnych cech wyrażających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, umysłową, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość tej osoby fizycznej.

Do danych osobowych należą również informacje o korzystaniu przez Państwa z naszej strony internetowej. W tym kontekście gromadzimy Państwa dane osobowe w następujący sposób: informacje o Państwa odwiedzinach na naszej strony internetowej, takie jak ilość przesyłanych danych, lokalizacja, z której odczytują Państwo dane z naszej strony internetowej, a także inne dane dotyczące połączenia oraz pliki i inne treści, do których uzyskują Państwo dostęp. Zazwyczaj odbywa się to przez zastosowanie plików dziennika i cookies. Więcej informacji na temat plików dziennika i cookies znajdą Państwo poniżej.

Cel wykorzystania i dane osobowe

Zakres i rodzaj gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych różnią się w zależności od tego, czy odwiedzają Państwo naszą stronę internetową jedynie w celu uzyskania dostępu do ogólnie dostępnych informacji czy też skorzystania z usług wykraczających poza ten zakres:

1. Wykorzystanie do celów informacyjnych

Podawanie danych osobowych z reguły nie jest konieczne do korzystania z naszej strony internetowej w celach informacyjnych.

Gdy odwiedzają Państwo naszą stronę internetową, gromadzimy jedynie dane, które są automatycznie przekazywane do nas przez Państwa przeglądarkę internetową, takie jak:

 • adres IP komputera;
 • data i godzina wejścia na stronę;
 • rodzaj przeglądarki, wersja przeglądarki i ustawienia przeglądarki;
 • używany system operacyjny (Windows, iOS, Linux itd.);
 • ilość przesyłanych danych ich status;
 • strona internetowa, z której uzyskano dostęp do naszej witryny;
 • inne podobne dane i informacje wykorzystywane do celów bezpieczeństwa w przypadku ataków na nasze systemy informatyczne.

Adres IP Państwa komputera jest zapisywany tylko na czas korzystania z witryny, a następnie natychmiast usuwany lub anonimizowany poprzez jego skrócenie. Pozostałe dane są przechowywane przez ograniczony czas. Dane te wykorzystujemy do funkcjonowania naszej strony internetowej, w szczególności do wykrywania i eliminowania błędów na stronie, do stwierdzania obciążenia strony oraz do wprowadzania zmian i ulepszeń.

2. Informacje przydatne w sytuacji korzystania z innych usług

Jeśli korzystają Państwo z innych usług naszej firmy za pośrednictwem naszej strony internetowej, konieczne może być podanie w tym celu danych osobowych. Dane osobowe wymagane do świadczenia usług można znaleźć w odpowiedniej masce wprowadzania danych. Pozostałe dane mogą Państwo podać dobrowolnie. Informacje wymagane, w odróżnieniu od informacji dobrowolnych, są każdorazowo oznaczone gwiazdką (*). Państwa dane będą przetwarzane wyłącznie w celu świadczenia żądanej przez Państwa usługi.

Informacje dotyczące RODO dla klientów i dostawców

application/pdf

Informacje dotyczące RODO dla klientów i dostawców

Dokumenty do pobrania

Newsletter

Jeśli chcesz zamówić nasz newsletter, oprócz Twojego adresu e-mail potrzebujemy jeszcze potwierdzenia, że jesteś właścicielem(-ką) podanego adresu e-mail i wyrażasz zgodę na otrzymywanie newslettera. Dane te będą pobierane wyłącznie w celu umożliwienia wysyłania Ci newslettera i udokumentowania udzielonej nam w tym zakresie zgody.

Wysyłka newslettera odbywa się za pośrednictwem „ClickDimensions”, platformy oferującej rozwiązania e-mail do celów marketingowych, ClickDimensions LLC, 5901 Peachtree Dunwoody Road, NE Suite B500 Atlanta, GA 30328, USA. Postanowienia dotyczące ochrony danych osobowych obowiązujące u dostawcy usług wysyłkowych można zobaczyć tutaj: http://clickdimensions.com/about/privacy-policy/. ClickDimensions LLC jest zobowiązana do zachowania europejskich przepisów dotyczących ochrony danych osobowych w ramach certyfikacji zgodności z porozumieniem Privacy-Shield. Więcej informacji na ten temat można znaleźć pod adresem: https://www.privacyshield.gov/.

Wysyłka newslettera odbywa się na podstawie zgody udzielonej przez odbiorcę, zgodnie z art. 6 1 a), art. 7 RODO w poł. z § 7 ust. 2 pkt. 3 niemieckiej ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwej konkurencji (UWG), na podstawie prawnego zezwolenia zgodnie z § 7 ust. 3 niemieckiej ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwej konkurencji (UWG). Protokołowanie procesu rejestracji odbywa się na podstawie naszych uzasadnionych interesów zgodnie z art. 6 1 f) RODO i służy jako dowód udzielenia zgody na otrzymywanie newslettera.

Prawo wniesienia sprzeciwu: możesz zmienić zakres swojej zgody w dowolnym momencie, bez podania przyczyny i ze skutkiem na przyszłość poprzez częściowe wycofanie zgody, jak również całkowicie ją wycofać. Możesz wycofać swoją zgodę drogą pocztową, telefonicznie, przez e-mail lub faksem, wykorzystując podane poniżej dane kontaktowe.

Formularz kontaktowy

Na naszej stronie internetowej oferujemy Państwu możliwość skontaktowania się z nami za pomocą formularza kontaktowego. Z zastrzeżeniem poniższych wyjaśnień odbiorca Państwa wiadomości wynika z opisu w odpowiednim formularzu kontaktowym.

Podane przez Państwa w ramach tego zapytania dane osobowe są wykorzystywane wyłącznie do przetwarzania Państwa zapytania. Chcielibyśmy zwrócić uwagę, że wiadomości te są przechowywane w ramach ustawowych obowiązków przechowywania dokumentacji. Z zastrzeżeniem powyższego dane te nie są przekazywane osobom trzecim.

Zapis przeznaczony do określonego celu

Zapis przeznaczony do określonego celu ma miejsce dla następujących funkcji naszej strony internetowej:
Informacje o loginie
zarządzanie reklamacjami
kosz zakupowy i zapisane kosze zakupowe (lista życzeń)
porównywanie produktów
dane związane z umową

Korzystanie z plików ciasteczek (ang. cookies)

Używamy plików cookies do śledzenia preferencji odwiedzających i optymalnego projektowania naszych stron internetowych. Cookies to małe pliki tekstowe, które są zapisywane na Państwa komputerze podczas odwiedzin na naszej stronie internetowej. Nie będziemy udostępniać tych informacji stronom trzecim ani ich łączyć z danymi osobowymi użytkownika bez jego zgody. Usunięcie plików cookies jest możliwe w każdym momencie. Może to jednak spowodować, że poszczególne funkcje nie będą już dla Państwa dostępne. W celu usunięcia cookies prosimy zapoznać się z funkcją pomocy Państwa przeglądarki.

Cookies używane dla tej strony internetowej:

Więcej informacji na temat każdego pliku cookie i jego powodu można znaleźć w naszych „Ustawienia dot. ochrony danych osobowych”.

Dodatkowo pliki cookie mogą być używane przez następujących dostawców trzecich:
Youtube
CADENAS PARTcommunity
Bürkert nie ma wpływu na działanie plików cookie tego typu.

Korzystanie z Google reCAPTCHA

Na naszej stronie internetowej korzystamy z usługi reCAPTCHA Google Ireland Limited („Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia. Zapytanie służy do rozróżnienia wejścia na stronę przez osobę lub przez zautomatyzowanego, mechanicznego robota. Twoje dane zostaną przesłane do Google w celu dalszego wykorzystania. Ponadto do Google zostanie przekazany adres IP oraz wszelkie inne dane wymagane przez Google dla usługi reCAPTCHA. Dane te będą przetwarzane przez Google w Unii Europejskiej i ewentualnie również w USA. W odniesieniu do przekazywania danych do USA Komisja Europejska wydała decyzję w sprawie adekwatności, zwaną „Privacy Shield”. Firma Google uwzględniła w swoich działaniach „Privacy Shield” i zastosowała się do wytycznych.

Przetwarzanie danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO w uzasadnionym interesie ochrony naszej strony internetowej przed automatycznym szpiegowaniem, niewłaściwym wykorzystaniem i spamem. Aby uzyskać więcej informacji na temat Google reCAPTCHA i związanego z nim oświadczenia o prywatności, odwiedź stronę: https://www.google.com/recaptcha/intro/android.html oraz https://www.google.com/privacy.

Korzystanie z narzędzi do analizy internetowej

Aby nasze strony dostosować optymalnie do wymagań użytkowników, zastosowaliśmy narzędzia do tak zwanej analizy internetowej.

Analiza internetowa przy pomocy Google Analytics

Niniejsza strona internetowa wykorzystuje Google Analytics, usługę analizy internetowej Google Ireland Limited („Google“), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland. Google Analytics wykorzystuje tak zwane "Cookies", pliki tekstowe, które zapisywane są na komputerze użytkownika i umożliwiają analizę wykorzystania strony internetowej przez użytkownika. Informacje utworzone w plikach Cookies dotyczące wykorzystania tej strony internetowej przez użytkownika przesyłane są z reguły do serwera Google w USA i tam zapisywane. W przypadku aktywacji anonimowego IP na tej stronie, adres IP użytkownika zostanie przedtem skrócony w ramach systemu przyjętego w Unii Europejskiej lub innych stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym.

Jedynie w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP będzie przesłany do serwera Google w USA i tam skrócony. W imieniu operatora tej strony internetowej Google wykorzysta te informacje w celu oszacowania korzystanie ze strony przez użytkownika, tworzenia raportów dotyczących ruchu na stronach i udostępnienia dalszych usług związanych z wykorzystaniem internetu. Adres IP przekazywany przez przeglądarkę w ramach Google Analytics nie jest związany z żadnymi innymi danymi przechowywanymi przez Google.

Użytkownik może zrezygnować z plików Cookies wybierając odpowiednie ustawienia w przeglądarce internetowej; chcielibyśmy jednak zwrócić uwagę na to, że w takim przypadku nie będzie można w pełni korzystać ze wszystkich funkcji tej strony internetowej. Można także uniemożliwić gromadzenie danych generowanych przez pliki Cookies na temat korzystania ze strony internetowej przez użytkownika (włącznie z adresem IP), jak również przetwarzaniu tych danych przez Google przez pobranie i zainstalowanie wtyczki przeglądarki dostępnej w poniższym linku: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl.

Alternatywnie do wtyczki przeglądarki można zapobiec gromadzeniu danych przez Google Analytics, klikając na poniższy link. Istnieje opcja opt-out-cookie, która uniemożliwia przyszłe gromadzenie Państwa danych podczas odwiedzania tej strony internetowej:

Dezaktywuj gromadzenia danych przez Google Analytics dla tej witryny

 

Więcej informacji na ten temat znajdą Państwo na stronach https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl oraz https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=pl (ogólne informacje dotyczące Google Analytics oraz ochrony danych).

Chcielibyśmy zwrócić Państwa uwagę na fakt, że na tej stronie internetowej Google Analytics został rozszerzony o kod »gat._anonymizeIp();« w celu zapewnienia zanonimizowanego gromadzenia adresów IP (tzw. maskowanie adresów IP).

Analiza aplikacji za pomocą Google Analytics for Firebase

Korzystamy z narzędzia analitycznego Google Analytics for Firebase, aby optymalnie zaprojektować i stale ulepszać dla Państwa aplikację Bürkert resistApp. Mogą Państwo zapobiec przetwarzaniu danych przez Google Analytics for Firebase, odpowiednio dopasowując w aplikacji ustawienia w sekcji Ochrona danych.

Aplikacja resistApp firmy Bürkert

Instalacja aplikacji resistApp firmy Bürkert odbywa się za pośrednictwem operatora technicznego iTunes lub Google Play Store zgodnie z ich warunkami. Jeżeli instalacja aplikacji odbywa się za pośrednictwem iTunes, jest to: Apple Inc., 1 Infinite Loop, Cupertino, California, USA 95014. Aplikacja jest ładowana przez każdego użytkownika za pomocą identyfikatora Apple stworzonego przez użytkownika. Aby tego dokonać, każdy użytkownik musi wcześniej zgodzić się na warunki Apple. Szczegółowe informacje na temat „Polityki prywatności Apple” można znaleźć na stronie https://www.apple.com/legal/privacy/en-ww/. Uwagi i politykę prywatności Google Play można znaleźć na stronie https://www.google.com/policies/privacy/.

Google Ads

Ta witryna korzysta z internetowego programu reklamowego „Google Ads” oraz w jego ramach wykorzystuje śledzenie konwersji (Conversion-Tracking). Google Ads umieszcza plik cookie na komputerze użytkownika w przypadku otworzenia naszej witryny za pośrednictwem reklamy Google. Te pliki cookie tracą ważność po 30 dniach i nie są wykorzystywane do identyfikacji poszczególnych użytkowników. Jeżeli użytkownik odwiedza określone strony w naszej witrynie, a plik cookie nie wygasł, my i Google możemy rozpoznać, że użytkownik kliknął reklamę i został przekierowany na tę stronę. Każdy klient Google Ads otrzymuje inny plik cookie. Pliki cookie nie mogą być śledzone za pośrednictwem stron internetowych reklamodawców Ads.

Informacje cookie dotyczące konwersji służą do generowania statystyk konwersji dla reklamodawców Ads, którzy wybrali śledzenie konwersji. Klienci otrzymują łączną liczbę użytkowników, którzy kliknęli reklamę i zostali przekierowani na stronę ze znacznikiem śledzenia konwersji. Nie otrzymują jednak informacji umożliwiających identyfikację poszczególnych użytkowników.

Jeżeli użytkownik nie chce uczestniczyć w procesie śledzenia, może łatwo wyłączyć plik cookie śledzenia konwersji Google za pomocą przeglądarki internetowej w obszarze Preferencje użytkownika. Użytkownik nie będzie uwzględniany w statystykach śledzenia konwersji. Więcej o polityce prywatności Google można znaleźć na stronie https://www.google.com/policies/privacy/.

Korzystanie z Google Maps

Ta witryna korzysta z Google Maps — usługi mapowej Google Inc., Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA — w celu wyświetlania interaktywnej mapy. Podczas używania Google Maps informacje na temat Państwa korzystania z tej strony internetowej (w tym Państwa adres IP) mogą być przekazywane do serwera Google w USA i tam zapisywane. Google może przekazywać uzyskane informacje osobom trzecim, jeśli jest to wymagane przez prawo lub jeśli osoby trzecie przetwarzają te dane na zlecenie Google. Dopiero po aktywnym kliknięciu przez Państwa na interaktywną mapę przeglądarka internetowa nawiązuje połączenie z serwerami Google. Więcej informacji na temat przetwarzania danych przez Google można znaleźć tutaj: https://www.google.com/policies/privacy/

Nasze działania w mediach społecznościowych / przetwarzanie danych przez sieci społecznościowe

Prowadzimy ogólnodostępne profile w sieciach społecznościowych. Szczególnie wykorzystywane przez nas sieci społecznościowe można znaleźć poniżej. Sieci społecznościowe, takie jak Facebook itd., mogą z reguły szczegółowo analizować zachowanie użytkowników, gdy odwiedzają oni ich stronę internetową lub stronę internetową zintegrowaną z treściami mediów społecznościowych (np. przyciski polubień czy banery reklamowe). Podczas wizyty na naszych stronach w mediach społecznościowych mają miejsce liczne procesy w zakresie przetwarzania danych. W szczególności:

Gdy użytkownik jest zalogowany do swojego konta mediów społecznościowych i odwiedza nasze strony w mediach społeczności, administrator portalu mediów społecznościowych może przyporządkować tę wizytę do konta użytkownika. Dane osobowe mogą zostać pozyskane również, gdy użytkownik nie jest zalogowany lub nie ma konta w danym portalu mediów społecznościowych. Takie gromadzenie danych osobowych odbywa się w takim przypadku za pośrednictwem plików cookie, które są zapisywane na urządzeniu końcowym użytkownika, lub poprzez zarejestrowanie adresu IP. Przy pomocy zgromadzonych danych administrator portalu mediów społecznościowych ustala profil użytkownika, w którym zapisywane są preferencje i zainteresowania użytkownika. W ten sposób na stronach danych mediów społecznościowych i poza nimi możliwe jest wyświetlanie reklamy dostosowanej do zainteresowań użytkownika. Jeśli użytkownik ma konto w danej sieci społecznościowej, dostosowane do zainteresowań reklamy będą wyświetlane na wszystkich urządzeniach, na których użytkownik jest lub był zalogowany. Należy mieć także na uwadze, że nie jesteśmy w stanie odtworzyć wszystkie procesów przetwarzania danych na portalach mediów społecznościowych. Każdy z usługodawców może dokonywać dalszego przetwarzania danych za pośrednictwem administratorów portali mediów społecznościowych. Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć w warunkach korzystania i przepisach dotyczących przetwarzania danych określonego portalu mediów społecznościowych.

Podstawa prawna

Nasze działania w mediach społecznościowych powinny mieć charakter informacyjnej obecności w Internecie. Chodzi tutaj o uzasadniony interes w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f RODO.  Inicjowane przez sieci społecznościowe procesy analizy opierają się również na innych podstawach prawnych, które są podawane przez dostawców sieci społecznościowych (np. wyrażona zgoda w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit a RODO).

Podmiot odpowiedzialny i dochodzenie swoich praw

Gdy użytkownik odwiedza jedną z naszych stron mediów społecznościowych (np. na Facebooku), wraz z dostawcą platformy mediów społecznościowych ponosimy odpowiedzialność za przetwarzanie danych przekazanych podczas tej wizyty. Użytkownik może skorzystać ze swoich praw (do uzyskania informacji, skorygowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych czy złożenia skargi) w większości przypadków zarówno u nas, jak i dostawcy danego portalu mediów społecznościowych (np. portalu Facebook). Należy mieć przy tym na uwadze, że mimo iż dzielimy odpowiedzialność z portalem mediów społecznościowych, nie mamy pełnego wpływu na procesy przetwarzania danych portalów mediów społecznościowych. Nasze możliwości określa polityka firmowa danego usługodawcy.

Okres przechowywania

Dane pozyskane przez nas bezpośrednio dzięki naszym działaniom w mediach społecznościowych zostaną usunięte z naszych systemów, gdy tylko przestanie istnieć cel, do którego zostały zgromadzone dane użytkownika, gdy użytkownik zażąda ich usunięcia czy odwoła zgodę na przechowywanie lub gdy przestanie istnieć cel gromadzenia danych. Zapisane na urządzeniu końcowym pliki cookie pozostaną tam, dopóki użytkownik ich nie usunie. Bezwzględnie obowiązujące przepisy prawne – w szczególności okres przechowywania – pozostają nienaruszone. Nie mamy żadnego wpływu na przechowywanie danych użytkownika, które zostały zgromadzone przez administratorów sieci społecznościowych do ich własnych celów. Bardziej szczegółowe informacje można uzyskać bezpośrednio u dostawców sieci społecznościowych (np. w ich oświadczeniach o ochronie prywatności, patrz niżej).

Szczegółowe omówienie sieci społecznościowych

Facebook

Posiadamy profil na Facebooku. Usługodawcą jest Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irlandia. Użytkownik może samodzielnie dostosować ustawienia reklam w swoim koncie użytkownika. W tym celu wystarczy kliknąć następujący link i zalogować się: https://www.facebook.com/settings?tab=ads. Szczegółowe informacje można znaleźć w oświadczeniu o ochronie prywatności serwisu Facebook: https://www.facebook.com/about/privacy/.

YouTube

Na naszej stronie internetowej znajdują się filmy z serwisu YouTube. Usługodawcą jest Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia. YouTube wykorzystuje pliki cookie do gromadzenia danych i statystycznej oceny danych. Dzięki tym statystykom YouTube może ocenić, jak często oglądany jest film, czy film oglądany jest na stronie portalu YouYube lub na jakich stronach internetowych film został umieszczony. W celu ochrony prywatności korzystamy jedynie z wbudowanych filmów YouTube’a w rozszerzonym trybie ochrony danych. Oznacza to, że YouTube nie zapisuje żadnych plików cookie u użytkownika, który ogląda stronę z wbudowanym filmem YouTube’a, ale nie klika filmu, aby go odtworzyć. Gdy film jest odtwarzany, YouTube może zapisywać pliki cookie na komputerze użytkownika, nie będą jednak gromadzone żadne dane osobowe na temat odtwarzania wbudowanych filmów. Dalsze informacje na temat ochrony danych osobowych przez serwis YouTube (Google) można znaleźć pod adresem https://policies.google.com/privacy?hl=pl&gl=de.

LinkedIn

Posiadamy profil w portalu LinkedIn. Usługodawcą jest LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Place, Dublin 2, Irlandia. LinkedIn posiada certyfikat Tarczy Prywatności UE-USA. LinkedIn korzysta z plików cookie. Aby zdezaktywować reklamowe pliki cookie LinkedIn, można skorzystać z następującego linku: https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls/retargeting-opt-out. Szczegółowe informacje dotyczące obchodzenia się z danymi osobowymi znajdują się o oświadczeniu o ochronie danych LinkedIn: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy.

Twitter

Korzystamy z usługi krótkich wiadomości tekstowych portalu Twitter. Usługodawcą jest die Twitter Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA. Twitter posiada certyfikat Tarczy Prywatności UE-USA. Użytkownik może samodzielnie dostosować ustawienia ochrony danych w serwisie Twitter w swoim koncie użytkownika. Wystarczy kliknąć następujący link i się zalogować: https://twitter.com/personalization Szczegółowe informacje na temat ochrony danych osobowych w serwisie Twitter: https://twitter.com/en/privacy.

Wirtualna wystawa firmy Burkert

Na niektórych z naszych stron internetowych znajdują się odnośniki do wirtualnych targów firmy Bürkert. Odnośniki są widoczne tylko wtedy, gdy wyrażasz zgodę na działanie funkcji mediów społecznościowych w naszych ustawieniach prywatności. Treści, które można tam zobaczyć, są hostowane i obsługiwane na serwerze zewnętrznego dostawcy V-EX Virtual Exhibitions Ltd., Europa Building, Arthur Drive, Hoo Farm Industrial Estate, Kidderminster, Worcestershire, DY11 7RA, UK („V-EX”, „V-Ex”, „v-ex.com”). Twoja zgoda umożliwia zewnętrznemu dostawcy oprogramowania dla portalu v-ex.com analizę i monitorowanie korzystania z wirtualnych targów.
Szczegółowe informacje na temat przepisów dotyczących ochrony danych osobowych w firmie V-Ex można znaleźć pod adresem: https://www.v-ex.com/privacy-policy/

Przekazywanie danych osobowych

Nie przekazujemy Państwa danych osobowych osobom trzecim, chyba że wyrazili Państwo zgodę na ich przekazanie lub jesteśmy uprawnieni lub zobowiązani do ich przekazania na podstawie przepisów prawa i/lub nakazów sądowych lub urzędowych. Może to w szczególności obejmować dostarczanie informacji do celów egzekwowania prawa, bezpieczeństwa lub praw własności intelektualnej.

Chociaż staramy się korzystać tylko z dostawców zewnętrznych, którzy potrzebują wyłącznie adresu IP w celu dostarczania treści, nie mamy żadnej kontroli nad tym, czy adres IP może być przechowywany. Służy to, między innymi, celom statystycznym. Jeżeli dowiemy się, że adres IP jest przechowywany, poinformujemy naszych użytkowników.

Bezpieczeństwo danych

Wszystkie informacje, które nam Państwo przekazują, są przechowywane na serwerach na terenie Unii Europejskiej. Mimo tego chronimy naszą stronę internetową i inne systemy za pomocą środków technicznych i organizacyjnych przed utratą, zniszczeniem, dostępem, modyfikacją lub rozpowszechnianiem, Państwa danych osobowych przez osoby nieupoważnione. W szczególności Państwa dane osobowe są u nas przesyłane w formie zaszyfrowanej. Posługujemy się przy tym systemem kodowania TLS 1.2 (Transport Layer Security).

Prawa użytkowników

Mają Państwo prawo

 • bezpłatnie otrzymywać od nas informacje o dotyczących Państwa danych osobowych, które przechowujemy (prawo do informacji);
 • zażądać od nas potwierdzenia, czy przetwarzamy Państwa dane osobowe (prawo do potwierdzenia);
 • zażądać od nas natychmiastowego usunięcia Państwa danych osobowych, o ile ich przetwarzanie nie jest już konieczne i o ile spełnione są także dalsze wymogi DSGVO dotyczące usuwania danych (prawo do usunięcia danych);
 • zażądać od nas niezwłocznego poprawienia i uzupełnienia wszelkich nieprawidłowych danych osobowych dotyczących Państwa (prawo do poprawienia danych);
 • zażądać od nas ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych (prawo do ograniczenia przetwarzania danych);
 • otrzymywać od nas Państwa dane osobowe w usystematyzowanym, aktualnym i nadającym się do odczytu maszynowego formacie (prawo do przenoszenia danych);
 • sprzeciwić się przetwarzaniu Państwa danych osobowych (prawo do sprzeciwu).

Mają Państwo prawo w każdej chwili odwołać swoją zgodę na przetwarzanie Państwa danych osobowych ze skutkiem na przyszłość.

W celu uzyskania dalszych informacji i dochodzenia swoich praw prosimy o kontakt z naszym inspektorem ochrony danych.

Usuwanie i blokowanie danych osobowych po osiągnięciu celu

Przetwarzamy i przechowujemy dane osobowe tylko tak długo, jak jest to konieczne do osiągnięcia celu, najdłużej jednak do upływu ustawowych okresów przechowywania i zapisywania. Jeśli cel zostanie osiągnięty, a ustawowe okresy przechowywania i zapisywania wygasną, dane osobowe zostaną usunięte lub zablokowane zgodnie z przepisami o ochronie danych.

Prawo do zażalenia

Właściwym organem nadzorczym odpowiedzialnym za ochronę danych jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2  00-193 Warszawa
Telefon: 22 531 03 00        Faks: 22 531 03 01      adres Email: kancelaria@giodo.gov.pl

Zmiana naszej polityki prywatności

W celu zapewnienia, że nasza polityka prywatności jest zawsze zgodna z aktualnymi wymogami prawnymi, zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w dowolnym momencie. Dotyczy to również sytuacji, w której polityka prywatności musi zostać dostosowana z uwagi na nowe lub zmienione usługi. Nowa polityka prywatności zacznie obowiązywać podczas kolejnej wizyty w naszej ofercie.

Wyłączenie odpowiedzialności

Odpowiedzialność za treść

Treści stron internetowych firmy Bürkert zostały opracowane z największą starannością. Za dokładność, kompletność i aktualność treści nie bierzemy jednak żadnej odpowiedzialności. Jako dostawca usług jesteśmy odpowiedzialni zgodnie z § 7 pkt. 1 TMG za własne treści na tych stronach zgodnie z ogólnymi przepisami prawa. Zgodnie z §§ 8 do 10 TMG / German Teleservices Act / nie jesteśmy zobowiązani jako dostawca usług do monitorowania przekazywanych lub przechowywanych obcych informacji lub do badania okoliczności, które wskazują na bezprawną działalność. Obowiązki usunięcia lub zablokowania informacji w ramach ogólnych przepisów prawa pozostają nienaruszone. Jednak związana z tym odpowiedzialność możliwa jest dopiero od chwili poznania konkretnego naruszenia prawa. Gdy ewentualne naruszenia prawa będą nam znane, bezzwłocznie usuniemy te treści.

Odpowiedzialność za linki

Nasza oferta zawiera linki do zewnętrznych stron internetowych osób trzecich, na których treść nie mamy żadnego wpływu, dlatego za zewnętrzne treści nie możemy przyjąć żadnej odpowiedzialności. Za treść linkowanych stron odpowiedzialny jest zawsze odpowiedni dostawca lub operator. Linkowane strony zostały sprawdzone w chwili linkowania pod względem możliwego naruszenia prawa. W chwili linkowania treści naruszające prawo nie zostały wykryte. Nie ma możliwości stałej kontroli linkowanych stron bez konkretnego dowodu naruszenia prawa. Gdy naruszenia prawa będą nam znane, bezzwłocznie usuniemy te treści.

Prawo autorskie

Treści i prace opracowane na tych stronach internetowych przez firmę Bürkert podlegają niemieckiemu prawu autorskiemu. Powielanie, przetwarzanie, rozpowszechnianie i jakiekolwiek wykorzystywanie wykraczające poza prawa autorskie wymaga pisemnej zgody odpowiedniego autora lub twórcy. Pobieranie i kopiowanie tej strony dozwolone jest tylko dla użytku prywatnego, nie komercyjnego. Jeśli treści na tej stronie nie zostały opracowane przez operatora, przestrzega się praw autorskich osób trzecich. W szczególności treści osób trzecich będą oznaczone jako takie. Jeżeli użytkownik zwróci uwagę na naruszenie prawa, prosimy o odpowiednią informację. Gdy naruszenia prawa staną się nam znane, bezzwłocznie usuniemy te treści.

 

Moja lista do porównania