Udostępnij pocztą e-mail
Nie wszystkie niezbędne pola zostały wypełnione
wyślij e-mail
Bürkert - Blisko Ciebie
Urząd /4
 • Biuro główne
 • Siedziba
 • Systemhaus
 • Dystrybutor
 • Urząd
 • Roślina
 • Centrum logistyczne
bürkert
 

Ochrona danych

Firma Bürkert cieszy się z odwiedzin użytkownika na naszej witrynie internetowej oraz zainteresowania naszym przedsiębiorstwem i produktami.

Ochrona danych osobowych użytkowników jest dla nas ważną kwestią i chcemy, aby użytkownicy czuli się bezpiecznie podczas odwiedzania naszej witryny internetowej. Chronimy prywatność i dane osobowe użytkownika. Przetwarzamy dane osobowe w zgodzie z postanowieniami zawartymi w niniejszej polityce prywatności, obowiązującymi nas krajowymi przepisami o ochronie danych osobowych oraz Rozporządzeniem o ochronie danych osobowych („RODO”) czy też postanowieniami niemieckiej Federalnej ustawy o ochronie danych osobowych (Bundesdatenschutzgesetzes, BDSG).

Ustawienia dotyczące ochrony danych

W tym miejscu można wycofać swoją zgodę oraz dodawać lub usuwać pojedyncze kategorie:

Spis treści

Imię i nazwisko oraz dane kontaktowe osoby odpowiedzialnej

Kontakt do inspektora ochrony danych

W przypadku wszelkich pytań związanych z ochroną danych osobowych użytkownik zawsze może napisać do naszego inspektora ochrony danych na adres: Datenschutz@burkert.com.

Co to są dane osobowe?

Dane osobowe to wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej. Jako osobę możliwą do zidentyfikowania uznawana jest osoba fizyczna, która może zostać bezpośrednio lub pośrednio przypisana, szczególnie poprzez przyporządkowanie, do elementu identyfikującego takiego jak np. nazwisko, numer identyfikacyjny, dane lokalizacji, identyfikator internetowy, czy też jedna lub więcej cech szczególnych, które to elementy identyfikujące są wyrazem fizycznej, fizjologicznej, psychicznej, ekonomicznej, kulturowej lub społecznej tożsamości tej osoby fizycznej.

Cele przetwarzania danych

Zakres i sposób pobierania, przetwarzania i wykorzystywania danych użytkownika zależy od tego, czy odwiedza on naszą witrynę internetową wyłącznie w celu uzyskania ogólnie dostępnych informacji, czy też korzysta z usług wykraczających poza to. Zasadniczo przetwarzamy dane osobowe użytkownika w ramach naszej działalności przedsiębiorczej w celach przedumownych lub umownych. Ponadto cel przetwarzania przez nas danych osobowych może również być związany z realizowaniem naszych uzasadnionych interesów lub zachowania zgodności z wymogami prawnymi. W następnych sekcjach niniejszego dokumentu można znaleźć więcej informacji na temat poszczególnych konkretnych celów przetwarzania danych.

Podstawa prawna przetwarzania danych

Przetwarzamy dane osobowe użytkownika w oparciu o następujące podstawy prawne:   

 • w celu spełnienia przedumownych lub umownych obowiązków (art. 6 ust. 1b) RODO);
 • na podstawie zgody udzielonej przez użytkownika (art. 6 ust. 1a) RODO);
 • w ramach wyważenia interesów (art. 6 ust. 1f) RODO);
 • z powodu wymogów prawnych (art. 6 ust. 1c) RODO).

Ponadto w zależności od sposobu i zakresu przetwarzania mogą obowiązywać inne podstawy prawne i przepisy krajowe. W punktach opisujących poszczególne rodzaje przetwarzania można znaleźć więcej informacji na temat konkretnych podstaw prawnych przetwarzania.

Korzystanie z naszej witryny internetowej w celach informacyjnych

Do korzystania z naszej witryny internetowej wyłącznie w celach informacyjnych zasadniczo nie jest konieczne podanie danych osobowych. W takim przypadku podczas odwiedzania naszych stron internetowych najczęściej pobieramy tylko te dane, które automatycznie przesyła nam przeglądarka internetowa, takie jak np.:

 • adres IP komputera użytkownika;
 • data i godzina wejścia na stronę;
 • typ przeglądarki użytkownika, jej wersja oraz ustawienia;
 • wykorzystywany system operacyjny (Windows, iOS, Linux itd.);
 • ilość przesyłanych danych i status transmisji;
 • strona internetowa, z której użytkownik uzyskał dostęp do naszej witryny internetowej;
 • inne podobnego rodzaju dane i informacje, które służą do działań obronnych w przypadku ataku na nasze systemy informatyczne.

Odbywa się to z reguły poprzez wykorzystywanie plików dziennika. Celem przetwarzania danych jest zagwarantowanie funkcjonalności i kompatybilności naszej witryny internetowej dla zapewnienia użytkowania doskonałego pod względem technicznym, w tym również usuwania awarii oraz ochrony przed atakami technicznymi i szkodliwym wykorzystywaniem. Podstawą prawną takiego przetwarzania jest nasz uzasadniony interes zgodnie z art. 6 ust. 1f) RODO. Nasz uzasadniony interes polega na prawidłowym funkcjonowaniu naszej witryny internetowej. Dane pliku dziennika zostaną skasowane, gdy nie będą już potrzebne do realizacji celu przetwarzania.

Korzystanie z innych usług za pośrednictwem naszej witryny internetowej

Jeśli użytkownik korzysta z innych usług oferowanych przez nasze przedsiębiorstwo, ewentualnie konieczne będzie podanie w tym celu własnych danych osobowych. Rodzaj danych osobowych wymaganych do realizacji usługi zależy od danej maski wprowadzania danych lub zastosowania. Inne informacje użytkownik może podać dobrowolnie. Informacje wymagane, w odróżnieniu od informacji dobrowolnych, są każdorazowo oznaczone gwiazdką (*) lub wskazówką „pole wymagane”. Dane użytkownika są przetwarzane wyłącznie w celu wykonania żądanych usług. Podstawę prawną do przetwarzania danych osobowych użytkownika oraz termin skasowania danych osobowych użytkownika można odczytać z opisu konkretnej usługi.

Kontakt z nami

Formularz kontaktowy

Na naszej witrynie internetowej oferujemy użytkownikowi możliwość nawiązania z nami kontaktu za pośrednictwem formularza kontaktowego. Dane osobowe, które użytkownik podaje podczas kontaktowania się z nami za pośrednictwem formularza kontaktowego są przetwarzane wyłączenie w celu rozpatrzenia wiadomości wysłanej przez użytkownika za pośrednictwem formularza kontaktowego. Przekazanie danych podmiotom trzecim następuje wyłącznie, gdy jest to konieczne do rozpatrzenia wiadomości od użytkownika. Podstawą prawną tego typu przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1b) RODO. Dane osobowe użytkownika zostaną skasowane, gdy nie będą już potrzebne do realizacji celów, dla jakich użytkownik skontaktował się z nami. Informujemy, że wiadomości użytkownika ewentualnie muszą być przechowywane w ramach wymaganych prawnie okresów przechowywania. W takim przypadku podstawą prawną jest art. 6 ust. 1c) RODO.

Kontakt przez e-mail

Na naszej witrynie internetowej oferujemy użytkownikowi możliwość nawiązania z nami kontaktu za pośrednictwem e-maila. Należy przy tym pamiętać, że nie można zagwarantować bezpieczeństwa w przypadku niezaszyfrowanej komunikacji przez e-mail. Nie można wykluczyć, że podczas transmisji tą metodą dane zostaną przeczytane, skopiowane, zmienione lub skasowane przez osoby nieupoważnione. Dane osobowe, które użytkownik podaje podczas kontaktowania się za pośrednictwem e-maila są przetwarzane wyłączenie w celu rozpatrzenia wiadomości wysłanej przez użytkownika e-mailem. Przekazanie danych podmiotom trzecim następuje wyłącznie, gdy jest to konieczne do rozpatrzenia wiadomości kontaktowej. Podstawą prawną tego typu przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1b) RODO. Dane osobowe użytkownika zostaną skasowane, gdy nie będą już potrzebne do realizacji celów, dla jakich użytkownik skontaktował się z nami. Informujemy, że wiadomości użytkownika ewentualnie muszą być przechowywane w ramach wymaganych prawnie okresów przechowywania. W takim przypadku podstawą prawną jest art. 6 ust. 1c) RODO.

Newsletter

Jeśli użytkownik chce zamówić nasz newsletter, oprócz jego adresu e-mail potrzebujemy jeszcze potwierdzenia, że podany adres e-mail należy do użytkownika i wyraża on zgodę na otrzymywanie newslettera. Dane te będą pobierane wyłącznie w celu umożliwienia wysyłania użytkownikowi newslettera i udokumentowania udzielonej nam w tym zakresie zgody.  Ponadto podczas rejestracji pobierane są następujące dane:

 • adres IP komputera, za pomocą którego wywołano formularz rejestracyjny;
 • data i godzina rejestracji;

Do przetwarzania danych w ramach procesu rejestracji zasięgamy zgody użytkownika oraz informujemy o obowiązywaniu niniejszej polityki prywatności. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1b) RODO. Protokołowanie procesu rejestracji odbywa się na podstawie naszych uzasadnionych interesów zgodnie z art. 6 1f) RODO i służy jako dowód udzielenia zgody na otrzymywanie newslettera. Można w każdej chwili zrezygnować z abonamentu newslettera ze skutkiem na przyszłość. Dane osobowe użytkownika zostaną skasowane, gdy nie będą już potrzebne do realizacji celów, dla jakich zostały pobrane.

W jaki sposób wysyłany jest newsletter?

Wysyłka newslettera odbywa się za pośrednictwem „ClickDimensions”, platformy oferującej rozwiązania e-mail do celów marketingowych, ClickDimensions LLC, 5901 Peachtree Dunwoody Road, NE Suite B500 Atlanta, GA 30328, USA. Postanowienia polityki prywatności obowiązujące u dostawcy usług wysyłkowych można zobaczyć tutaj: http://clickdimensions.com/about/privacy-policy/.

Bezpieczeństwo

Przy użyciu środków technicznych i organizacyjnych zabezpieczyliśmy naszą witrynę internetową i pozostałe systemy przed utratą, zniszczeniem, dostępem, modyfikacją lub rozpowszechnianiem przez osoby nieupoważnione. Należy szczególnie podkreślić, że dane osobowe użytkownika przesłane za pośrednictwem formularza kontaktowego będą przesyłane w stanie zaszyfrowanym. W tym celu wykorzystujemy protokół kodowania TLS 1.2 (Transport Layer Security).

Pliki cookie

Wykorzystujemy pliki cookie w celu śledzenia preferencji użytkowników i optymalnego rozwijania naszych stron internetowych. PlikiCookie to niewielkie pliki tekstowe, które są zapisywane na komputerze użytkownika, kiedy odwiedza on nasze strony internetowe. W razie potrzeby użytkownik może w każdej chwili skasować pliki cookie. Może to jednak spowodować, że pojedyncze funkcje nie będą dostępne. W celu skasowania plików cookie należy sprawdzić informacje zawarte w sekcji pomocy przeglądarki internetowej użytkownika.

Więcej informacji na temat pojedynczych plików cookie i ich konkretnych celów można znaleźć w naszych ustawieniach dotyczących ochrony danych.

Analiza internetowa

Google Analytics

Niniejsza witryna internetowa wykorzystuje Google Analytics, usługę analizy witryn internetowych oferowaną przez Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia. („Google”).  Google Analytics wykorzystuje pliki „cookie”, które są zapisywane na komputerze użytkownika i umożliwiają analizę korzystania z witryny internetowej. Dane dotyczące korzystania przez użytkownika z niniejszej witryny internetowej tworzone za pośrednictwem pliku cookie są z reguły przesyłane do serwera firmy Google w USA i na nim zapisywane. Dlatego wcześniej adres IP użytkownika jest skracany przez Google na obszarze krajów członkowskich Unii Europejskiej lub innych krajów będących sygnatariuszami porozumienia o utworzeniu Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełen adres IP jest przesyłany do serwera Google w USA i tam skracany. Na zlecenie operatora niniejszej witryny internetowej firma Google wykorzysta te informacje do oceny korzystania przez użytkownika z tej witryny internetowej, do tworzenia raportów dotyczących aktywności na witrynie internetowej oraz świadczenia usług związanych z korzystaniem z Internetu na rzecz operatora niniejszej witryny internetowej. Adres IP przesyłany przez przeglądarkę użytkownika w ramach usługi Google Analytics nie jest łączony z innymi danymi firmy Google. Użytkownik może zapobiec zapisywaniu plików cookie za pomocą odpowiedniego ustawienia w swojej przeglądarce internetowej; należy jednak pamiętać, że w takim przypadku ewentualnie nie wszystkie funkcje niniejszej witryny internetowej będą dostępne w pełnym wymiarze. Ponadto użytkownik może zapobiec przesyłaniu do firmy Google danych tworzonych za pośrednictwem pliku cookie i dotyczących jego korzystania z witryny internetowej (w tym jego adresu IP), jak również przetwarzaniu tych danych przez firmę Google, korzystając z następującego adresu: (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl) w celu pobrania i zainstalowania dostępnej wtyczki do przeglądarki.

Jako alternatywne rozwiązanie do wtyczki do przeglądarki można również zapobiec pobieraniu danych przez Google Analytics poprzez kliknięcie poniższego linku. Zapisywany jest plik cookie typu „Opt-Out”, który zapobiega pobieraniu w przyszłości danych użytkownika podczas odwiedzania niniejszej witryny internetowej:

Zmiana ustawień plików cookie

Więcej informacji na temat Warunków użytkowania oraz Polityki Prywatności można znaleźć pod adresem: http://www.google.com/analytics/terms/pl.html lub: https://www.google.com/policies/privacy/

Informujemy o fakcie, że na tej witrynie internetowej usługa Google Analytics została rozszerzona o kod »gat._anonymizeIp();« w celu zapewnienia zanonimizowanego pobierania adresów IP (tzw. maskowania adresów IP).

Analiza aplikacji za pomocą Google Analytics for Firebase

Korzystamy z narzędzia analitycznego Google Analytics for Firebase, aby optymalnie zaprojektować i stale ulepszać dla użytkowników aplikację Bürkert resistApp. Użytkownik może zapobiec przetwarzaniu danych przez Google Analytics for Firebase, odpowiednio dopasowując w aplikacji ustawienia w sekcji Ochrona danych osobowych.

Media społecznościowe

Prowadzimy ogólnodostępne profile w sieciach społecznościowych. Poszczególne sieci społecznościowe wykorzystywane przez nas można znaleźć poniżej. Sieci społecznościowe, takie jak Facebook itd., mogą z reguły szczegółowo analizować zachowanie użytkowników, gdy odwiedzają oni ich stronę internetową lub stronę internetową zawierającą zintegrowane treści z mediów społecznościowych (np. przyciski polubień czy banery reklamowe). Podczas wizyty na naszych stronach w mediach społecznościowych mają miejsce liczne procesy przetwarzania danych, które są istotne w zakresie ochrony danych. W szczególności:

Gdy użytkownik jest zalogowany do swojego konta w mediach społecznościowych i odwiedza nasze profile w mediach społecznościowych, administrator portalu mediów społecznościowych może przyporządkować tę wizytę do konta użytkownika. Dane osobowe mogą zostać pozyskane również, gdy użytkownik nie jest zalogowany lub nie ma konta w danym portalu mediów społecznościowych. Taki pobór danych osobowych odbywa się w takim przypadku za pośrednictwem plików cookie, które są zapisywane na urządzeniu końcowym użytkownika, lub poprzez zarejestrowanie adresu IP. Przy pomocy zgromadzonych danych administrator portalu mediów społecznościowych ustala profil użytkownika, w którym zapisywane są preferencje i zainteresowania użytkownika. W ten sposób na stronach danych mediów społecznościowych i poza nimi możliwe jest wyświetlanie reklamy dostosowanej do zainteresowań użytkownika. Jeśli użytkownik ma konto w danej sieci społecznościowej, dostosowane do zainteresowań reklamy będą wyświetlane na wszystkich urządzeniach, na których użytkownik jest lub był zalogowany. Należy mieć także na uwadze, że nie jesteśmy w stanie odtworzyć wszystkich procesów przetwarzania danych na portalach mediów społecznościowych. Każdy z usługodawców może dokonywać dalszego przetwarzania danych za pośrednictwem administratorów portali mediów społecznościowych. Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć w warunkach korzystania i przepisach dotyczących przetwarzania danych określonego portalu mediów społecznościowych.

Podstawa prawna

Nasze działania w mediach społecznościowych powinny mieć charakter informacyjnej obecności w Internecie. Chodzi tutaj o uzasadniony interes w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Inicjowane przez sieci społecznościowe procesy analizy opierają się również na innych podstawach prawnych, które są podawane przez dostawców sieci społecznościowych (np. wyrażona zgoda w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

Podmiot odpowiedzialny i dochodzenie swoich praw

Gdy użytkownik odwiedza jedną z naszych stron w mediach społecznościowych (np. na Facebooku), wraz z dostawcą platformy mediów społecznościowych ponosimy odpowiedzialność za przetwarzanie danych przekazanych podczas tej wizyty. Użytkownik może skorzystać ze swoich praw (do uzyskania informacji, skorygowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych czy złożenia skargi) w większości przypadków zarówno u nas, jak i u dostawcy danego portalu mediów społecznościowych (np. portalu Facebook). Należy mieć przy tym na uwadze, że mimo iż dzielimy odpowiedzialność z portalem mediów społecznościowych, nie mamy pełnego wpływu na procesy przetwarzania danych stosowane przez portale mediów społecznościowych. Nasze możliwości określa polityka firmowa danego usługodawcy.

Okres przechowywania

Dane pozyskane przez nas bezpośrednio dzięki naszym działaniom w mediach społecznościowych zostaną usunięte z naszych systemów, gdy tylko przestanie istnieć cel, dla którego zostały pobrane dane użytkownika, gdy użytkownik zażąda ich usunięcia czy odwoła zgodę na przechowywanie lub gdy przestanie istnieć cel gromadzenia danych. Zapisane na urządzeniu końcowym pliki cookie pozostaną tam, dopóki użytkownik ich nie usunie. Bezwzględnie obowiązujące przepisy prawne – w szczególności okres przechowywania – pozostają nienaruszone.  Nie mamy żadnego wpływu na przechowywanie danych użytkownika, które zostały zgromadzone przez administratorów sieci społecznościowych do ich własnych celów. Bardziej szczegółowe informacje można uzyskać bezpośrednio u dostawców sieci społecznościowych (np. w ich polityce prywatności, patrz niżej).

Szczegółowe omówienie sieci społecznościowych

Facebook

Posiadamy profil na Facebooku. Usługodawcą jest Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irlandia. Użytkownik może samodzielnie dostosować ustawienia reklam na swoim koncie użytkownika. W tym celu wystarczy kliknąć następujący link i zalogować się: https://www.facebook.com/settings?tab=ads. Szczegółowe informacje można znaleźć w polityce prywatności serwisu Facebook: https://www.facebook.com/about/privacy/.

Twitter

Korzystamy z usługi krótkich wiadomości tekstowych portalu Twitter. Usługodawcą jest Twitter Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA. Twitter posiada certyfikację zgodnie z Tarczą Prywatności UE-USA. Użytkownik może samodzielnie dostosować ustawienia ochrony danych w serwisie Twitter na swoim koncie użytkownika. Wystarczy kliknąć następujący link i się zalogować: https://twitter.com/personalization Szczegółowe informacje na temat ochrony danych osobowych w serwisie Twitter: https://twitter.com/en/privacy.

LinkedIn

Posiadamy profil na portalu LinkedIn. Usługodawcą jest LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Place, Dublin 2, Irlandia. LinkedIn korzysta z plików cookie. Aby dezaktywować reklamowe pliki cookie LinkedIn, można skorzystać z następującego linku: https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls/retargeting-opt-out. Szczegółowe informacje dotyczące obchodzenia się z danymi osobowymi znajdują się w polityce prywatności serwisu LinkedIn: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy.

XING

Posiadamy profil na portalu XING. Usługodawcą jest XING AG, Dammtorstraße 29–32, 20354 Hamburg, Niemcy. Szczegółowe informacje dotyczące obchodzenia się z danymi osobowymi znajdują się w polityce prywatności serwisu XING: https://privacy.xing.com/en/privacy-policy.

YouTube

Na naszej stronie internetowej znajdują się filmy z serwisu YouTube. Usługodawcą jest Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia. YouTube wykorzystuje pliki cookie do gromadzenia danych i statystycznej oceny danych. Dzięki tym statystykom YouTube może ocenić, jak często oglądany jest film, czy film oglądany jest na stronie portalu YouYube lub na jakich stronach internetowych film został umieszczony. W celu ochrony prywatności korzystamy jedynie z wbudowanych filmów YouTube’a w rozszerzonym trybie ochrony danych. Oznacza to, że YouTube nie zapisuje żadnych plików cookie u użytkownika, który ogląda stronę z wbudowanym filmem YouTube’a, ale nie klika filmu, aby go odtworzyć. Gdy film jest odtwarzany, YouTube może zapisywać pliki cookie na komputerze użytkownika, nie będą jednak gromadzone żadne dane osobowe na temat odtwarzania wbudowanych filmów. Dalsze informacje na temat ochrony danych osobowych przez serwis YouTube (Google) można znaleźć pod adresem:www.google.de/intl/de/policies/privacy.

Bürkert – wirtualne targi

Na niektórych z naszych stron internetowych zintegrowane są wirtualne targi firmy Bürkert. Zintegrowane elementy są widoczne tylko wtedy, gdy użytkownik wyraża zgodę na działanie funkcji mediów społecznościowych w naszych ustawieniach prywatności. Treści, które można tam zobaczyć, są hostowane i obsługiwane na serwerze zewnętrznego dostawcy V-EX Virtual Exhibitions Ltd., Europa Building, Arthur Drive, Hoo Farm Industrial Estate, Kidderminster, Worcestershire, DY11 7RA, UK („V-EX”, „V-Ex”, „v-ex.com”). Zgoda użytkownika umożliwia zewnętrznemu dostawcy oprogramowania dla portalu v-ex.com analizę i monitorowanie korzystania z wirtualnych targów.
Szczegółowe informacje na temat przepisów dotyczących ochrony danych osobowych w firmie V-Ex można znaleźć pod adresem: https://www.v-ex.com/privacy-policy/

Inne funkcje i treści

Jeśli wykorzystujemy na naszej witrynie internetowej funkcje i treści o szerszym zakresie (np. usługi map lub tekstowe), za pomocą których przetwarzamy dane osobowe użytkownika (czy też czynią to firmy oferujące usługi), w tym miejscu poinformujemy użytkowników o tym fakcie.

Google Static

Na naszej witrynie internetowej wykorzystujemy usługę firmy Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, 4 Dublin, Irlandia (dalej: gstatic). Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 f) RODO. Posiadamy uzasadnione zainteresowanie w zakresie zagwarantowania funkcjonalności naszej witryny internetowej. Przeglądarka użytkownika wysyła przy tym również dane osobowe do Google LLC. do USA. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych przez Google można znaleźć tutaj: https://www.google.pl/intl/pl/policies/privacy/.

Użytkownik może zapobiec zapisywaniu i przetwarzaniu jego danych osobowych przez gstatic, wyłączając w swojej przeglądarce uruchamianie skryptów lub instalując w swojej przeglądarce oprogramowanie blokujące skrypty.

Google Fonts

Na naszej witrynie internetowej wykorzystywane są zewnętrzne czcionki „Google Fonts”. Google Fonts to usługa firmy Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, 4 Dublin, Irlandia. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 f) RODO. Posiadamy uzasadnione zainteresowanie w zakresie zagwarantowania funkcjonalności naszej witryny internetowej. Przeglądarka użytkownika wysyła przy tym również dane osobowe do Google LLC. do USA. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych przez Google można znaleźć tutaj: https://www.google.pl/intl/pl/policies/privacy/.

Google Photos

Na naszej witrynie internetowej wykorzystujemy usługę firmy Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, 4 Dublin, Irland (dalej: ggpht). Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 f) RODO. Posiadamy uzasadnione zainteresowanie w zakresie zagwarantowania funkcjonalności naszej witryny internetowej. Przeglądarka użytkownika wysyła przy tym również dane osobowe do Google LLC. do USA. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych przez Google można znaleźć tutaj: https://www.google.pl/intl/pl/policies/privacy/.

Użytkownik może zapobiec zapisywaniu i przetwarzaniu jego danych osobowych przez ggpht, wyłączając w swojej przeglądarce uruchamianie skryptów lub instalując w swojej przeglądarce oprogramowanie blokujące skrypty.

Mapy Google

Nasza witryna internetowa wykorzystuje za pośrednictwem interfejsu API usługę Mapy Google. W celu korzystania przez użytkownika z funkcji usługi Mapy Google konieczne jest zapisywanie jego adresu IP. Informacje te są z reguły przesyłane do serwera Google w USA i na nim zapisywane. Nie mamy żadnego wpływu na ten transfer danych. Usługa Mapy Google jest wykorzystywana w celu odpowiedniej prezentacji naszej witryny internetowej i ułatwienia znalezienia lokalizacji podanych na naszej witrynie internetowej. Stanowi to uzasadniony interes w rozumieniu art. 6 ust. 1f) RODO. Więcej informacji na temat sposobów przetwarzania danych użytkownika można znaleźć w polityce prywatności firmy Google: https://www.google.pl/intl/pl/policies/privacy/.

msecnd.net

Na naszej witrynie internetowej wykorzystywana jest usługa Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, Washington 98052-6399. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 f) RODO. Posiadamy uzasadnione zainteresowanie w zakresie zagwarantowania funkcjonalności naszej witryny internetowej. Przeglądarka użytkownika wysyła przy tym również dane osobowe do Microsoft do USA.

Monotype GmbH

W celu jednolitego wyświetlania czcionek niniejsza strona wykorzystuje tzw. czcionki internetowe udostępniane przez Monotype GmbH, Spichernstraße 2, 10777 Berlin za pośrednictwem fast.fonts.net. Podczas wywoływania strony przeglądarka ładuje wymagane czcionki internetowe do pamięci podręcznej przeglądarki, aby poprawnie wyświetlać teksty i czcionki. W tym celu przeglądarka wykorzystywana przez użytkownika musi nawiązać połączenie z serwerami serwisu fast.fonts.net. Przez to serwis fast.fonts.net pozyskuje informację o wywołaniu naszej strony internetowej pod adresem IP użytkownika. Wykorzystywanie czcionek internetowych odbywa się w celu wyświetlania naszej oferty internetowej w sposób jednolity i atrakcyjny dla odwiedzających. Stanowi to uzasadniony interes w rozumieniu art. 6 ust. 1 f) RODO. Jeśli przeglądarka użytkownika nie obsługuje czcionek internetowych, wykorzystywane są standardowe czcionki zainstalowane na komputerze użytkownika. Więcej informacji na temat czcionek internetowych można znaleźć w polityce prywatności Monotype GmbH: https://www.monotype.com/legal/privacy-policy/

Bürkert resistApp

Aplikacja Bürkert resistApp jest instalowana za pośrednictwem operatora technicznego iTunes lub sklepu Google Play i zgodnie z warunkami tych podmiotów. Jeśli aplikacja jest instalowana przez iTunes, jest to Apple Inc., 1 Infinite Loop, Cupertino, Kalifornia, USA 95014. Aplikację może w ten sposób załadować każdy użytkownik za pośrednictwem utworzonego przez siebie identyfikatora Apple-ID. W tym celu użytkownik musiał uprzednio zaakceptować warunki firmy Apple. Szczegółowe informacje na temat „polityki prywatności firmy Apple” można znaleźć pod adresem: https://www.apple.com/uk/privacy/. Google Play udostępnia wskazówki i politykę prywatności pod adresem: http://www.google.pl/policies/privacy/.

eShop / MyBürkert

Jeśli użytkownik chce skorzystać z naszego sklepu internetowego (eShop) lub usługi MyBürkert, w tym celu ewentualnie musi podać także dane osobowe. To, jakich danych od potrzebujemy od użytkownika, zależy od informacji w odpowiednich polach danych. Dane osobowe, które użytkownik podaje z powodu korzystania z naszego sklepu internetowego (eShop) lub usługi MyBürkert, są przetwarzane wyłącznie w celu realizacji zamówienia użytkownika (w eShop) lub w ramach korzystania z MyBürkert. Dane są przekazywane stronom trzecim tylko wtedy, gdy jest to konieczne w celu realizacji zamówienia lub korzystania z usługi MyBürkert (np. do rozpatrzenia reklamacji). Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 b) RODO. Dane osobowe użytkownika zostaną usunięte, jeśli nie będą już potrzebne do realizacji konkretnego celu lub w ramach korzystania z usługi MyBürkert, a także nie będzie to naruszało żadnych wymogów prawnych dotyczących przechowywania danych. W takim przypadku podstawą prawną do dalszego przechowywania danych jest art. 6 ust. 1 c) RODO.

Czat na żywo w Olark

Na naszej witrynie internetowej wykorzystujemy system do czatu na żywo od firmy Olark. Przy tym zapisywana jest historia czatu użytkownika, a przesłane załączniki są archiwizowane przez okres 30 dni. Aby świadczyć usługi doradztwa dla użytkownika, potrzebujemy jego nazwiska i adresu e-mail do nawiązania kontaktu. Dane te nie są przesyłane podmiotom trzecim bez wyraźnej zgody użytkownika.

Google Ads

Niniejsza witryna internetowa wykorzystuje internetowy program reklamowy „Google Ads” oraz związany z nim proces śledzenia konwersji (Conversion-Tracking). W ramach tego Google Ads zapisuje na komputerze plik cookie, jeśli użytkownik wszedł na naszą witrynę internetową za pośrednictwem reklamy Google. Te pliki cookie tracą swoją ważność po 30 dniach i nie są wykorzystywane do osobistej identyfikacji użytkownika. Jeśli użytkownik odwiedza określone strony naszej witryny internetowej i plik cookie nie stracił jeszcze swojej ważności, pozwala to nam i firmie Google rozpoznać, że użytkownik kliknął reklamę i został przekierowany na tę stronę. Każdy klient Google Ads otrzymuje inny plik Cookie. Dzięki temu pliki cookie nie mogą być śledzone za pośrednictwem witryn internetowych klientów Google Ads.

Dane pobrane za pośrednictwem plików cookie konwersji służą do tworzenia statystyk dotyczących konwersji dla klientów Google Ads, którzy zdecydowali się uczestniczyć w procesie śledzenia konwersji (Conversion-Tracking). Klienci poznają w ten sposób łączną liczbę użytkowników, którzy kliknęli ich reklamę i zostali przekierowani na stronę z zapisanym tagiem śledzenia konwersji (Conversion-Tracking-Tag). Nie otrzymują jednak żadnych informacji, za pomocą których można zidentyfikować użytkowników.

Jeśli użytkownik nie chce uczestniczyć w procesie śledzenia (trackingu), może w łatwy sposób dezaktywować plik cookie procesu śledzenia konwersji Google za pośrednictwem zmiany ustawień użytkownika w swojej przeglądarce internetowej. Wtedy użytkownik nie zostanie uwzględniony w statystykach konwersji. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w polityce prywatności firmy Google pod adresem http://www.google.pl/policies/privacy/

Korzystanie z Google reCAPTCHA

Na naszej stronie internetowej korzystamy z usługi reCAPTCHA od Google Ireland Limited („Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia. Zapytanie służy do rozróżnienia wejścia na stronę przez osobę lub przez zautomatyzowanego, mechanicznego robota. Dane użytkownika zostaną przesłane do Google w celu dalszego wykorzystania. Ponadto do Google zostanie przekazany adres IP oraz wszelkie inne dane wymagane przez Google dla usługi reCAPTCHA. Dane te będą przetwarzane przez Google w Unii Europejskiej i ewentualnie również w USA. Przetwarzanie danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO w uzasadnionym interesie ochrony naszej strony internetowej przed automatycznym szpiegowaniem, niewłaściwym wykorzystaniem i spamem.  Więcej informacji na temat Google reCAPTCHA i związanej z tym polityki prywatności można znaleźć na stronie: https://www.google.com/recaptcha/about/ oraz https://www.google.com/privacy.

Menedżer tagów Google

Niniejsza witryna internetowa stosuje „Menedżera tagów Google”. Menedżer tagów Google to narzędzie do zarządzania tagami na witrynie internetowej. Narzędzie to jest domeną pozbawioną plików cookie i nie pobiera żadnych danych osobowych. Narzędzie uruchamia inne tagi, które ewentualnie mogą pobierać dane. Menedżer tagów Google nie ma dostępu do tych danych. Jeśli dokonano dezaktywacji na poziomie domeny lub plików cookie, obowiązuje to dla wszystkich tagów śledzenia, które zostały zainstalowane za pośrednictwem Menedżera tagów Google (https://www.google.com/analytics/tag-manager/use-policy/ )

ClickDimensions (formularze internetowe)

Do formularzy w strefach pobierania plików oraz do formularzy rejestracyjnych do webinariów lub do webinariów WebEx wykorzystujemy na naszej witrynie internetowej usługę udostępnianą przez ClickDimensions LLC, 5901 Peachtree Dunwoody Road, NE Suite B500 Atlanta, GA 30328, USA. Umożliwia nam to połączenie naszych formularzy z naszym systemem CRM. Podstawą prawną przetwarzania danych jest w przypadku udzielonej zgody art. 6 ust. 1 a) RODO. Postanowienia polityki prywatności obowiązujące u ClickDimensions można zobaczyć tutaj: http://clickdimensions.com/about/privacy-policy/

Odbiorca danych i ich przetwarzanie

W naszym przedsięwzięciu połączyliśmy określone procesy przetwarzania danych. Mogą one być wykorzystywane w sposób scentralizowany przez pojedyncze działy naszego przedsiębiorstwa, np. do odpowiadania na zapytania. Dla zagwarantowania wykonania naszych zadań oraz realizacji umowy ewentualnie korzystamy z usług firm zewnętrznych (np. firm oferujących usługi logistyczne lub IT). Ponadto dane mogą być przesyłane do odpowiednich odbiorców, kiedy jesteśmy zobowiązani lub upoważnieni do ich przekazania z powodu postanowień umownych lub wymogów prawnych, czy też zgody udzielonej przez użytkownika.

Przekazywanie danych do krajów trzecich

Do przekazywania danych do krajów trzecich (krajów spoza UE i Europejskiego Obszaru Gospodarczego, EOG) dochodzi wyłącznie wtedy, gdy jest to konieczne do realizacji umowy lub zlecenia czy wypełnienia stosunków biznesowych, w tym również inicjacji stosunków, czy też jest to dozwolone z powodu naszego uzasadnionego interesu lub zgody użytkownika. Ponadto konieczne jest do tego przestrzeganie obowiązujących wymogów w zakresie ochrony danych osobowych.

Wskazówka dot. przekazywania danych do USA

Na naszej witrynie internetowej zintegrowane są usługi przedsiębiorstw, których siedziby znajdują się w Stanach Zjednoczonych Ameryki. W ramach wykorzystywania tych usług może dojść do przesyłania danych osobowych do serwerów w USA należących do odpowiednich dostawców usług. Informujemy, że USA nie są bezpiecznym krajem w aspekcie przepisów Unii Europejskiej dotyczących ochrony danych osobowych. Przedsiębiorstwa z USA są zobowiązane do udostępniania danych osobowych organom bezpieczeństwa, a użytkownik będący podmiotem tych danych nie ma przy tym możliwości sądowego sprzeciwu wobec udostępnienia danych. Dlatego nie można całkowicie wykluczyć tego, że amerykańskie organy administracyjne (np. organy bezpieczeństwa) będą w celach nadzorowania przetwarzać, oceniać i na stałe zapisywać dane użytkownika zapisane na serwerach w USA. Nie mamy żadnego wpływu na tego typu przetwarzanie.

Kasowanie danych użytkownika

Przetwarzamy dane osobowe użytkownika tylko tak długo, jak jest to konieczne do spełnienia danego celu, czy też do momentu, gdy nie będzie już obowiązywała podstawa prawna do przetwarzania tych danych (np. poprzez wycofanie zgody na przetwarzanie danych). Przestrzegamy przy tym obowiązujących prawnie okresów przechowywania i zapisywania.

Prawa użytkownika

Użytkownik ma prawo do:

 • bezpłatnego zasięgnięcia informacji na temat zapisanych u nas danych osobowych dotyczących jego osoby (prawo do otrzymania informacji);
 • wymagania potwierdzenia na temat, czy przetwarzamy dotyczące go dane osobowe (prawo uzyskania potwierdzenia);
 • wymagania od nas, aby dotyczące go dane osobowe zostały natychmiast skasowane, jeśli tylko ich przetwarzanie nie jest już konieczne i również spełnione są inne zawarte w RODO warunki skasowania (prawo do skasowania);
 • natychmiastowego skorygowania i uzupełnienia dotyczących go nieprawidłowych danych osobowych (prawo do korekty);
 • wymagania ograniczenia przetwarzania dotyczących go danych osobowych (prawo do ograniczenia przetwarzania);
 • uzyskania dotyczących go danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym i możliwym do odczytu maszynowego formacie (Prawo do przekazania danych);
 • sprzeciwienia się przetwarzaniu dotyczących go danych osobowych (prawo do sprzeciwu);
 • Użytkownik ma prawo, aby dotycząca go decyzja nie została podjęta wyłącznie na podstawie przetwarzania automatycznego, w tym profilowania (Profiling), która to decyzja powoduje dla niego konsekwencje prawne lub w inny sposób działa znacznie na jego niekorzyść (prawo do wydania decyzji w indywidualnym przypadku);
 • wycofania w dowolnym momencie swojej zgody na przetwarzanie dotyczących go danych osobowych ze skutkiem na przyszłość;
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego odpowiedzialnego za ochronę danych osobowych, kiedy jest zdania, że przetwarzanie dotyczących go danych osobowych narusza postanowienia RODO (prawo do wniesienia skargi).

Aby uzyskać więcej informacji na temat praw użytkownika, należy zwrócić się do naszego inspektora ochrony danych.

Zmiany w naszej polityce prywatności

Aby zagwarantować, że nasza polityka prywatności jest zawsze zgodna z przepisami prawnymi, zastrzegamy sobie możliwość dokonania zmian w dowolnym momencie. Obowiązuje to również w przypadku, kiedy polityka prywatności musi zostać dopasowana, np. ze względu na nowe lub zaktualizowane usługi, przykładowo usługi serwisowe. W takim przypadku nowa polityka prywatności będzie obowiązywała podczas następnej wizyty użytkownika na naszej witrynie internetowej.

Informacje dla klientów i dostawców zgodnie z art. 13 / art. 14 RODO

Informacje dotyczące RODO dla klientów i dostawców

392.09 KB

Wyłączenie odpowiedzialności

Odpowiedzialność za treści

Treści zawarte na stronach internetowych Bürkert są tworzone z najwyższą starannością. Nie udzielamy jednak żadnej gwarancji w zakresie prawidłowości, kompletności i aktualności treści. Jako dostawca usług jesteśmy wg § 7 ust.1 TMG (niemieckiej ustawy o mediach elektronicznych) odpowiedzialni za własne treści na tych stronach internetowych zgodnie z ogólnymi przepisami prawnymi. Według § 8 do § 10 TMG jako dostawca usług nie jesteśmy jednak zobowiązani do monitorowania lub ewentualnie dochodzenia powodów w kwestii przesłanych lub zapisanych obcych informacji wskazujących na czyn naruszający prawo. Zobowiązania do usunięcia lub zablokowania korzystania z informacji zgodnie z ogólnymi przepisami prawnymi pozostają nienaruszone. Związana z tym odpowiedzialność jest jednak dopuszczalna dopiero od momentu uzyskania informacji o konkretnym naruszeniu prawa. W przypadku uzyskania informacji o konkretnych naruszeniach prawa natychmiast usuniemy tego typu treści.

Odpowiedzialność za linki

Nasza oferta zawiera linki do zewnętrznych witryn internetowych podmiotów trzecich, na treści które nie mamy żadnego wpływu. Dlatego nie zapewniamy żadnych gwarancji w zakresie tych obcych treści. Za treści na zalinkowanych stronach zawsze odpowiada właściwy podmiot je oferujący lub operator stron. Zalinkowane strony zostały w momencie zamieszczenia linku sprawdzone pod kątem ewentualnych naruszeń przepisów prawnych. Nielegalne treści nie zostały jako takie rozpoznane w momencie zamieszczenia linku. Bez konkretnych dowodów naruszenia przepisów prawa stałe kontrolowanie treści zalinkowanych stron nie jest uzasadnione. W przypadku uzyskania informacji o naruszeniach prawa natychmiast usuniemy tego typu linki.

Prawa autorskie

Treści stworzone przez firmę Bürkert oraz elementy zawarte na niniejszej witrynie internetowej podlegają niemieckim przepisom ochrony praw autorskich. Takie działania, jak powielanie, przetwarzanie, rozpowszechnianie i wszelkiego rodzaju wykorzystywanie wychodzące poza zakres chroniony prawami autorskimi, wymagają pisemnej zgody odpowiedniego właściciela praw autorskich. Takie działania, jak pobieranie i kopiowanie treści zawartych na niniejszej witrynie internetowej, są dozwolone wyłącznie w celach prywatnych, ale nie w celach komercyjnych. Jeśli treści na naszej stronie nie zostały stworzone przez jej operatora, przestrzegane są prawa autorskie podmiotów trzecich. Treści podmiotów trzecich są w tym celu oznaczone jako takie. Jeśli jednak użytkownik zauważy naruszenie prawa autorskiego, prosimy o poinformowanie nas o tym fakcie. W przypadku uzyskania informacji o naruszeniach prawa natychmiast usuniemy tego typu treści.

Moja lista do porównania