Bürkert - Blisko Ciebie
Urząd /2
  • Biuro główne
   Burkert-Contromatic G.m.b.H Austria - Oddzial w Polsce
   Branch-Office of Austria
   Bernardynska street 14 a
   PL-02-904 Warszawa
   Telefon +48 22 840 60 10
   Telefaks +48 22 840 60 11
   e-mail ohrexreg@ohrexreg.cy
  • Biuro główne
   Burkert Austria GmbH
   Diefenbachgasse 1-3
   A-1150 Vienna
   Telefon +43 1 8941333
   Telefaks +43 1 894 1300
   e-mail vasb@ohrexreg.ng
 • Biuro główne
 • Siedziba
 • Systemhaus
 • Dystrybutor
 • Urząd
 • Roślina
 • Centrum logistyczne
bürkert
We make ideas flow.
We make ideas flow.

Ochrona danych

Firma Bürkert cieszy się z odwiedzin naszej strony internetowej oraz z zainteresowania naszym przedsiębiorstwem i naszymi produktami.

Odpowiedzialność za treść

Treści stron internetowych firmy Bürkert zostały opracowane z największą starannością. Za dokładność, kompletność i aktualność treści nie bierzemy jednak żadnej odpowiedzialności. Jako dostawca usług jesteśmy odpowiedzialni zgodnie z § 7 pkt. 1 TMG za własne treści na tych stronach zgodnie z ogólnymi przepisami prawa. Zgodnie z §§ 8 do 10 TMG nie jesteśmy zobowiązani jako dostawca usług do monitorowania przekazywanych lub przechowywanych obcych informacji lub do badania okoliczności, które wskazują na bezprawną działalność. Obowiązki usunięcia lub zablokowania informacji w ramach ogólnych przepisów prawa pozostają nienaruszone. Jednak związana z tym odpowiedzialność możliwa jest dopiero od chwili poznania konkretnego naruszenia prawa. Gdy ewentualne naruszenia prawa będą nam znane, bezzwłocznie usuniemy te treści.

Odpowiedzialność za linki

Nasza oferta zawiera linki do zewnętrznych stron internetowych osób trzecich, na których treść nie mamy żadnego wpływu, dlatego za zewnętrzne treści nie możemy przyjąć żadnej odpowiedzialności. Za treść linkowanych stron odpowiedzialny jest zawsze odpowiedni dostawca lub operator. Linkowane strony zostały sprawdzone w chwili linkowania pod względem możliwego naruszenia prawa. W chwili linkowania treści naruszające prawo nie zostały wykryte. Nie ma możliwości stałej kontroli linkowanych stron bez konkretnego dowodu naruszenia prawa. Gdy naruszenia prawa będą nam znane, bezzwłocznie usuniemy te treści.

Prawo autorskie

Treści i prace opracowane na tych stronach internetowych przez firmę Bürkert podlegają niemieckiemu prawu autorskiemu. Powielanie, przetwarzanie, rozpowszechnianie i jakiekolwiek wykorzystywanie wykraczające poza prawa autorskie wymaga pisemnej zgody odpowiedniego autora lub twórcy. Pobieranie i kopiowanie tej strony dozwolone jest tylko dla użytku prywatnego, nie komercyjnego. Jeśli treści na tej stronie nie zostały opracowane przez operatora, przestrzega się praw autorskich osób trzecich. W szczególności treści osób trzecich będą oznaczone jako takie. Jeżeli użytkownik zwróci uwagę na naruszenie prawa, prosimy o odpowiednią informację. Gdy naruszenia prawa staną się nam znane, bezzwłocznie usuniemy te treści.

Ochrona danych

Korzystanie ze stron internetowych firmy Bürkert z reguły możliwe jest bez podania danych osobowych. Jeśli na naszych stronach wystąpią dane osobowe (na przykład nazwisko, adres pocztowy lub adres e-mail), nastąpi to, w miarę możliwości, na zasadzie dobrowolności. Dane te nie będą przekazane osobom trzecim bez wyraźnej zgody osoby uprawnionej.  

Zwracamy uwagę na to, że przekazywanie danych w internecie (na przykład podczas komunikacji za pośrednictwem e-maili) wykazuje luki w zabezpieczeniach. Pełna ochrona danych przed dostępem osób trzecich nie jest możliwa.

Niniejszym wyraźnie sprzeciwiamy się wykorzystaniu przez osoby trzecie opublikowanych danych kontaktowych w ramach obowiązkowej stopki redakcyjnej do wysyłania niechcianych reklam i materiałów informacyjnych. Operatorzy stron wyraźnie zastrzegają sobie prawo do podjęcia kroków prawnych w przypadku wysyłania niechcianych informacji reklamowych pocztą elektroniczną (spam).

Korzystanie z plików ciasteczek (ang. cookies)

Nasza strona używa plików cookies. Jeśli nadal korzystacie Państwo z naszej strony zakładamy, że się z tym zgadzacie. Cookies to małe pliki tekstowe, zapisywane na komputerze użytkownika po to, aby nasza strona internetowa rozpoznawała Państwo jako powracających gości na stronie i aby była ona dla Państwa prostsza w obsłudze. Jeśli nie zezwalacie Państwo na zapisywanie plików cookies, możliwości korzystania z naszej strony internetowej mogą być ograniczone.

Cookies używane dla tej strony internetowej:

Cookie

Cel

eZSESSID_website_de

Strona internetowa zapisuje plik cookie na czas trwania sesji przeglądania. Dla każdej strony internetowej zapisywany jest własny plik cookie. W tym pliku cookie zapisywany jest ID sesji, który jest wykorzystywany do identyfikacji, czy klient jest zalogowany, czy nie.  

Dla klientów, którzy korzystają ze sklepu internetowego, serwer SSO tworzy kolejny plik cookie. Ten plik cookie zapisuje również ID sesji. Jest on wykorzystywany do tworzenia połączenia z kontem użytkownika.

Korzystanie z narzędzi do analizy internetowej

Aby nasze strony dostosować optymalnie do wymagań użytkowników, zastosowaliśmy narzędzia do tak zwanej analizy internetowej.

Analiza internetowa przy pomocy Google Analytics

Niniejsza strona internetowa wykorzystuje Google Analytics, usługę analizy internetowej Google Inc. ("Google"). Google Analytics wykorzystuje tak zwane "Cookies", pliki tekstowe, które zapisywane są na komputerze użytkownika i umożliwiają analizę wykorzystania strony internetowej przez użytkownika. Informacje utworzone w plikach Cookies dotyczące wykorzystania tej strony internetowej przez użytkownika przesyłane są z reguły do serwera Google w USA i tam zapisywane. W przypadku aktywacji anonimowego IP na tej stronie, adres IP użytkownika zostanie przedtem skrócony w ramach systemu przyjętego w Unii Europejskiej lub innych stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym.

Jedynie w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP będzie przesłany do serwera Google w USA i tam skrócony. W imieniu operatora tej strony internetowej Google wykorzysta te informacje w celu oszacowania korzystanie ze strony przez użytkownika, tworzenia raportów dotyczących ruchu na stronach i udostępnienia dalszych usług związanych z wykorzystaniem internetu. Adres IP przekazywany przez przeglądarkę w ramach Google Analytics nie jest związany z żadnymi innymi danymi przechowywanymi przez Google.

Użytkownik może zrezygnować z plików Cookies wybierając odpowiednie ustawienia w przeglądarce internetowej; chcielibyśmy jednak zwrócić uwagę na to, że w takim przypadku nie będzie można w pełni korzystać ze wszystkich funkcji tej strony internetowej. Można także uniemożliwić gromadzenie danych generowanych przez pliki Cookies na temat korzystania ze strony internetowej przez użytkownika (włącznie z adresem IP), jak również przetwarzaniu tych danych przez Google przez pobranie i zainstalowanie wtyczki przeglądarki dostępnej w poniższym linku: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Moja lista do porównania