Bürkert - Blisko Ciebie
Urząd /2
  • Biuro główne
   Burkert-Contromatic G.m.b.H Austria - Oddzial w Polsce
   Branch-Office of Austria
   Bernardynska street 14 a
   PL-02-904 Warszawa
   Telefon +48 22 840 60 10
   Telefaks +48 22 840 60 11
   e-mail ohrexreg@ohrexreg.cy
   Website http://www.buerkert.pl/
  • Biuro główne
   Burkert Austria GmbH
   Diefenbachgasse 1-3
   A-1150 Vienna
   Telefon +43 1 8941333
   Telefaks +43 1 894 1300
   e-mail vasb@ohrexreg.ng
   Website http://www.buerkert.at/
 • Biuro główne
 • Siedziba
 • Systemhaus
 • Dystrybutor
 • Urząd
 • Roślina
 • Centrum logistyczne
bürkert
 

O stronie

Opublikowane przez:

Burkert-Contromatic G.m.b.H Austria - Oddział w Polsce
ul. Bernardyńska 14a
02-904 Warszawa
tel. (+48) 22 840 60 10
fax. (+48) 22 840 60 11
www.buerkert.pl 
Prezes Zarządu:
M. Sc. Andreas Mixa

Internetowe rozstrzyganie sporów zgodnie z art. 14 ust. 1 rozporządzenia ODR (ODR-VO) i § 36 ustawy o rozstrzyganiu sporów konsumenckich (VSBG)

Komisja Europejska udostępnia platformę internetowego rozstrzygania sporów (OS), którą można znaleźć pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Nie jesteśmy zobowiązani i co do zasady nie jesteśmy gotowi uczestniczyć w postępowaniu rozstrzygającym spory przed konsumenckim biurem mediacyjnym.

Moja lista do porównania